Det er en glædens tid  – men på en uhyggelig baggrund.

Terrorister fra Islamisk Stat har sat sig i bevægelse ud af Syrien med kurs mod Europa. En del af dem har dansk statsborgerskab, og vi risikerer, at de dukker op ved grænsen inden længe og kræver adgang til Kongeriget med et dansk pas i hånden.

Det er en alvorlig trussel mod danskernes tryghed og sikkerhed, og heldigvis har den socialdemokratiske regering reageret på faren og fremsat et lovforslag, som vil gøre det muligt at fratage landsforræderne passet og deres danske statsborgerskab.

Et flertal i Folketinget inklusive Venstre har stemt for lovforslaget, og det er jeg og Nye Borgerlige rigtig glade for.

Institut for Menneskerettigheder og en lang række andre organisationer og eksperter har kritiseret loven for at stride imod Statsløsekonventionen og den europæiske konvention om statsborgerskab.

Eksperterne har formentlig ret. De internationale konventioner beskytter selv landsforrædere imod at få frataget et statsborgerskab tildelt ved lov.

For mig og Nye Borgerlige har det sådan set været uden den store betydning. For os er der intet vigtigere end danskernes tryghed og sikkerhed i danskernes eget land. Og ingen international konvention eller en fortolkning af den skal stå i vejen for at vi kan beskytte os selv mod terror, vold og overfald.

SE OGSÅ: Derfor skal vi ud af Marrakesh-aftalen

En glædens tid

Det er utrolig glædeligt, at både Socialdemokratiet og måske især Venstre gennem deres ja til loven, viser, at de er nået til samme erkendelse.

Når det virkelig gælder, må konventionerne vige til fordel for danskernes sikkerhed og tryghed. Det kan ikke være anderledes. Vi må beskyttes os selv, før vi kan hjælpe andre.

Venstre har hidtil betragtet internationale konventioner nærmest som hellige skrifter. Men nu ligger de hellige tavler knust, efter Venstre stemte for loven velvidende, at vi hermed sætter danskerne først og konventionerne nederst.

Det er glædelige nyheder.

For med dette principielle skift væk fra en dogmatisk holdning til konventionerne får vi håb. Håb om, at Venstre samtidig erkender, at danskernes sikkerhed og tryghed står højere end konventionerne, når vi i Nye Borgerlige insisterer på at løse udlændingepolitikken fra bunden:

  • Når vi skal forebygge den næste flod af migranter, som kan vælte ind over os, før vi aner det. Det skal vi forhindre ved at afskaffe retten til spontan asyl.
  • Når vi skal udvise de kriminelle udlændinge, som i dag får lov at blive og gentage deres forbrydelser igen og igen.
  • Når vi skal sikre, at det danskerne og kun danskerne, der modtager offentlig forsørgelse på skatteydernes regning.

Det kom vi ingen vegne med under Lars Løkke Rasmussen.

Den kommende tid vil vise, om Venstre under Jakob Ellemann-Jensen er kommet tættere på fornuftens sti. Jeg vil tillade mig at håbe.

SE OGSÅ: Mette Thiesen: Er i stolte af jer selv?