Spidskandidater
til kommunalvalg 2021

John Hagenstjerne
John HagenstjerneAlbertslund Kommune
42808704
Jeg er 62 år og har boet i Albertslund det meste af mit liv, jeg har 3 voksne børn og 5 børnebørn. jeg arbejder med AV og IT integration som projektleder og projektudvikler.

Jeg er formand i vores almennyttige boligforening AB Syd med 772 husstande.

Jeg dyrker kampsport, og spiller gerne musik når lejligheden byder sig.

John Jensen
John JensenAllerød Kommune
53853435
Jeg er 54 år og været gift med Helle i 31 år og sammen har vi  2 voksne børn. Jeg har boet i Allerød i mere end 35 år og spillet håndbold i såvel  Lynge som Allerød. Hvor jeg også har været frivillig træner i mange år. Har siddet i Allerød byråd i 2 byrådsperioder og i sidste periode sad jeg som formand for kultur&Idrætsudvalget.

Har haft selvstændig virksomhed i flere år og har blandt andet udviklet miljøgarn i Peru/Lima og stået bag opstarten af et børneprojekt i Tanzinia. Dele af vores selvstændige virksomhed er solgt fra og jeg arbejder nu i IT-Branchen hvor jeg har mere end 25 års erfaring med ledelse, marketing og salg.

Mindre stat/kommune og mere borger er et essentielt fundament i min tilgang til politik såvel lokalt som på landsplan. Borgerne skal have mere indflydelse via direkte borger afstemninger og bestemme langt mere over sine egne hårdt tjente penge. Herunder skolevalg og borgernes gennerelle mulighed for at vælge i løbet af sit liv. I Allerød kommune skal borgerne sikres flere varme hænder, bedre normeringer og flere frie valg. Dette skal ske via optimering af adminstration og øvrige udgifter der ikke direkte påvirker den service borgerne modtager.

Lars Lillebæk
Lars LillebækAssens kommune
21494996
Uddannet folkskolelærer. Arbejdet inden for faget de sidste 14 år.

De seneste 3 år på en intern skole ved en sikret ungdomsinstitution.

Gift, og har tre børn.

André Amingsø
André AmingsøBallerup Kommune
30834592
55 år, enlig far til datter. 

Uddannet som grafiker, og har arbejdet som grafiker siden 1987, og er stadig i arbejde som grafiker.

Sidder i skolebestyrelsen som forældrerepræsentant på Baltorpskolen i Ballerup.

Som kandidat i til kommunalvalget i Ballerup kommune, har jeg følgende ting jeg brænder for:

Vores ungdom og mangel på ungdomsklubber.

Vores ældre i kommunen, deres velfærd.

Vores haveforeninger og deres beboere som jeg synes bliver uretfærdig behandlet.

Vi skal have mindre administration i kommunen, og mere selvbestemmelse til borgerne.

Allan Høier Christensen
Allan Høier ChristensenBillund Kommune
30207979
Gitte Evy Frigioni
Gitte Evy FrigioniBornholms Regionskommune
28514715
Allan Orland
Allan OrlandBrøndby Kommune
51515576
Jeg ønsker et mere frit og trygt samfund.
Jeg har især fokus på følgende tre områder:
– Institutioner og skoler.
– Ældreplejen.
– Integration
Vi skal have mere tid sammen med vores børn og ældre.
Vi skal have større økonomisk råderum, så vi har råd til mere frihed.
Vores børn skal have bedre og mere fleksible rammer i institutioner og skoler via større valgfrihed.
Der skal vises mere respekt og omsorg for de ældre, via mindre administration og mere fokus.
Lars Erling Sørensen
Lars Erling SørensenBrønderslev Kommune
23348275
48 år, selvstændig cvr nr siden 1994. med de kæmpe udfordringer der står for døren og den skævvridning af samfundet samt manglende demokratiske individuel frihed og overholdelse af borgernes helt legitime rettigheder og ønsket om et mere frit og værdig danmark
havde jeg 2 valg…at stå udenfor indflydelse og udtrykke min utilfredshed , eller gå aktivt ind i de dilemmaer vi har, jeg valgt det sidste.
retssikkerhed, rettigheder, frihed og mere plads til “mennesket “før systemet er kerne ord.
Karsten Jul Brædder
Karsten Jul BrædderDragør Kommune
42700464
Jeg er 57 år og elsker til fulde mit liv i Dragør, for mig er Dragør essensen af Amager på godt og ondt, mest på godt. Skulle det lykkes mig at komme ind ved valget, bliver det med helt klare udmeldinger og meninger.

Jeg ønsker ikke Dragør, som en del af Unesco.
Jeg ønsker at se på muligheden for flere senior og ungdomsboliger.
Erhvervslivet i Dragør skal fremmes.
Langt mere fokus på Dragør kommunes, økonomiske styring og budgetopfølgning.

DRAGØR – EN BY FOR LIVET!

Claus Bruncke
Claus BrunckeEgedal Kommune
61479291
Spidskandidat ved KV 2021.
66 år, gift, bosiddende i Egedal (tidl. Ølstykke) Kommune siden 1988. Ansat i det private erhvervsliv uafbrudt siden 1972. Spidskompetence : Projektsalg/kontrakter til primært fødevareindustrien. Forhandlingsvant på alle niveauer. Taler 3 sprog foruden dansk. Gik fra på efterløn nov. 2020. Hobby : Klassiske motorcykler og musik.
Kerneinteresser i kommunalpolitiken : Teknik og miljø, sociale værdier (sikkerhed også for de svage) samt forvaltning/administration.
Sabrina Bech Røn
Sabrina Bech RønEsbjerg Kommune
28560740
Sabrina Bech Røn, 32 år, Socialrådgiver.
Jeg er gået ind i politik, fordi Esbjerg kommunes kerneopgaver er blevet nedprioriteret i alt for mange år.
-Borgerinddragelse skal ikke være til fortolkning
-Ældre, syge og handicappede skal behandles anstændigt
-Raske kontanthjælpsmodtagere og udlændinge skal bidrage til kommunen igennem assimileret arbejdsopg.
-Unødvendig sagsbehandling, projekter og adm. skal afskaffes
-Reducere skatten mhp. at skabe vækst
-Lokalplanerne skal fremme udvikling
På vej
På vejFanø Kommune
Erling Høj Sørensen
Erling Høj SørensenFavrskov Kommune
20458098
Erling Høj Sørensen
Erling Høj SørensenFavrskov Kommune
20458098
Jeg har boet i kommunen siden 1977 og har et godt lokalt kendskab. Har i en periode siddet i det lokale beskæftigelsesråd, LBR, har været mæglings- og forlismand, har ligeledes erfaring med bestyrelsesarbejde igennem en lang årrække også som formand. Har medvirket ved bedømmelse af svendeprøver og overrækkelse af svendebreve. Er 67 år og fortsat selvstændig erhvervsdrivende. Har altid været interesseret i udvikling af nyt, såvel inden for mit fagområde som indenfor den kommune jeg bor i.
Steen Løfstrøm
Steen LøfstrømFredensborg Kommune
40332023
Jeg er netop rundet de 50 år, og har primært arbejdet med indkøb & logistik det meste af mit arbejdsliv.
Jeg bor i Humlebæk med min dejlige familie.
Bestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige i Fredensborg siden den spæde start, og har været næstforformand i de sidste 5 år og er nu Spidskandidat til KV21 i Fredensborg Kommune
Holder meget af at være i naturen i selskab med min familie og vores dejlige hund.
Jeg nyder en del af min fritid på golfbanen og holder generelt meget af sport.
Karsten Byrgesen
Karsten ByrgesenFredericia Kommune
50693436
Uddannet linjeofficer i Hæren og forrettet tjeneste i ind- og udland, med grad af major. Nuværende selvstændig erhvervsdrivende og byrådsmedlem. Mine kompetencer er ledelse, miljø og teknik. Jeg tager borgere seriøst, og tager gerne en kamp i retfærdighedens tjeneste. Jeg sætter lys på de skævheder, hvor immigranter der ikke vil tilslutte sig det danske samfund, kan nasse på systemet uden krav om at arbejde for pengene. Immigrant turisme skal standses og lovbrydere skal udvises for bestandigt.
Helle Rosenvig
Helle RosenvigFrederiksberg Kommune
21272610
Farmaceut og mor til 3

Stiller op til kommunalvalget på Frederiksberg for at sikre et borgerligt flertal samt at sikre vi får en værdikrigere ind til at holde de borgerlige på en borgerlig kurs

Politikerne skal bestemme mindre borgerne langt mere.

Jens Nygaard Johansen
Jens Nygaard JohansenFrederikshavn Kommune
60946040
Spidskandidat i Frederikshavn kommune og nr. 2 på Region Nordjylland.
59 år gammel. Politisk interesse siden 1983. Medlem af Konservativ 85-92, medlem af DF 95-16, medlem af NB siden 2020.
Uddannet Elektriker, Merkonom og Markedsøkonom.
Arbejdet 1984 -2001 i Danmark, Tyskeland, Sverige og USA.
Selvstændig i Sikkerhed 2001 – 2019. I dag Buschauffør ved Arriva.
Kort og godt en kandidat med en bred erhvervserfaring, en bred politisk erfaring og en kandidat med menneskelig forståelse
Maibritt Møller Nielsen
Maibritt Møller NielsenFrederikssund Kommune
40782062
Maibritt M. Nielsen. Mor til 2 voksne piger. Jeg har boet i kommunen i 30 år og er næstformand i lokalkredsen.

Startede min første virksomhed som 23 årig – et af Danmarks første Call centre. Nuværende har jeg en indretningsvirksomhed.

Det skal ikke være en kamp, at få den hjælp man er berettiget til..! Mennesker med handicap, ældre, syge og hjemløse borgere behandles respektløst og uværdigt.

Borgerinddragelse, respekt for borgers ønsker, god dialog og samspil, skal genindføres i kommunerne.

Søren Højbjerg
Søren HøjbjergFuresø Kommune
40510213
I mit arbejdsliv er jeg systemudvikler (programmør) på Københavns Universitet. Jeg har tidligere arbejdet for A. P. Møller-Mærsk, Post Danmark, BRFkredit og Tumlare Corporation. Af uddannelse er jeg ingeniør.

Mit fokus i Nye Borgerlige er udlændingepolitikken og den rigtige økonomi – det private erhvervsliv. I udlændingepolitikken skal danskerne være i centrum, ikke udenlandske lykkeriddere. Af hensyn til den rigtige økonomi skal der være mindre stat og mere frihed.

Gert Poul Christensen
Gert Poul ChristensenFaaborg-Midtfyn Kommune
27859013
Aktivt familie menneske med børn og børnebørn, tillige med job som Account Manager hos verdens ledende analyse,- og kredit virksomhed.

Har været involveret i politik/organisatorisk, i mere end 30 år, herunder 8 år som kommunalbestyrelses medlem og Folketings-kandidat.

Thomas Bentsen
Thomas BentsenGentofte Kommune
53531733
Spidskandidat Gentofte. Jeg har været medlem af Nye Borgerlige fra et tidligt tidspunkt, fordi jeg mener, at der er brug for større frihed for individet, mindre formynderi, og ikke mindst en meget mere restriktiv udlændingepolitik.

Gentofte Kommune er i dag en veldreven kommune, der gør mange ting rigtigt. Der er dog stadig brug for mere ‘kant’ i forhold til at udfordre tingenes tilstand på områder indenfor borgernær byudvikling, mere udlicitering, mere striks udlændingepolitik, bedre brug af digitalisering.

Min baggrund er indenfor digital kommunikation. Jeg har to akademiske grader, og 20 års erfaring indenfor kommunikations-, og marketingbranchen hos bl.a. TV 2, Google og på Christiansborg. Er gift. 2 børn. Bosat i Charlottenlund.

Jan Pless
Jan PlessGladsaxe Kommune
50453089
50 år gammel, uddannet værktøjsmager og maskiningeniør. Har boet og arbejdet i Asien fra 2004-2016. Jeg er kinesisk gift og har 2 piger på 11 og 13 år.

Jeg er chokeret over det Gladsaxe jeg er flyttet retur til og ønsker brændende at være med til at gøre en forskel, så vi kan få noget ordentlighed tilbage.

De banderelaterede drab og bilbomber mm. vi har været vidner til den seneste tid viser klart at der er behov for et stærkt NB i folketinget, Regionsrådene og kommunerne.

Tonny Madsen
Tonny MadsenGlostrup Kommune
28645153
Jeg er 55 år bor i Glostrup jeg har 3 børn og 4 børnebørn
jeg arbejder hos COOP ferskvarecenter i Brøndby.
Hvor jeg har været i 11 år.
jeg er formand for personaleforeningen i COOP i Albertslund.
Hans-Jørgen Kirstein
Hans-Jørgen KirsteinGreve Kommune
40815040
Jeg arbejder til dagligt som direktør i byggebranchen og har derudover erfaring som chef i offentlig forvaltning.

Jeg er uddannet Civiløkonom og Ingeniør.

Mit mål er at sikre meget mere borger og meget mindre kommune.

MÆRKESAGER:

– Ikke flere integrationsprojekter i kommunen

– Kommunens jobcenter skal reduceres og gerne helt lukke

– Vores landsbyer skal have langt mere bestemmelse og indflydelse

– Ingen almene boliger skal bygges – vi skal have seniorboliger.

Kim Hinrich
Kim HinrichGribskov Kommune
53574490
Jeg er 58 år, og bosiddende i kommunen siden 1989, gift med Lotte og har 3 voksne sønner som alle er flyttet hjemmefra.

Til daglig arbejder jeg som Salgs- & divisionschef i en international handelsvirksomhed i København. Og har været ansat i det private erhvervsliv hele mit liv, og i de sidst 18 år som leder.

Som menneske tror jeg på at vi hver især ved bedst, hvad der er bedst for os, og vi skal ikke dikteres hvordan vi skal leve vores liv.

Paw Hallandson
Paw HallandsonGuldborgsund Kommune
21287859
Borgmesterkandidat for Nye Borgerlige Guldborgsund ti KV21
Familiefar med 4 børn, gift med Marianne, som er mor til mine tvillinger.
Arbejder dagligt som fysiurgisk-behandler i en klinik.
Har arbejdet siden jeg var 9 år gammel, hvor jeg startede med at uddele Hjemis reklamer, har arbejdet siden. (så 41 års erhvervserfaring)
Har bl.a. kørt ambulance i 12½ år.
Har siddet i skolebestyrelse i mange år.
Har mærkesager som dækker “Skoler – Ældreområdet – Vores unge – Folkesundhed og meget andet.
På vej
På vejHaderslev Kommune
Johan Paridon Thorup
Johan Paridon ThorupHalsnæs Kommune
60753390
Rune H. Mikkelsen
Rune H. MikkelsenHedensted Kommune
60528236
Jeg er 39 år og en meget udadvendt person.

Jeg er uddannet bager og mejerist.

Jeg bor sammen med min kæreste og vores to børn på 2 og 3 år.

Jeg er spidskandidat for Nye Borgerlige i Hedensted kommune.

Grunden til, at jeg stiller op, er, at jeg gerne vil gøre en forskel inden for den økonomiske politik i kommunen.

Jeg er bidt af den økonomiske politik, og jeg håber naturligvis på at blive valgt ind, således at vi forhåbentlig kan sætte et fodaftryk i Hedensted kommune i form af Nye Borgerliges politik.

Ulla Kokfelt
Ulla KokfeltHelsingør Kommune
26282434
Ulla Kokfelt er født 14/8-1973, er gift med Thomas Kokfelt og mor til to. Uddannet geolog fra Københavns Universitet, phd fra Lunds Universitet, efterfølgende post doc i hhv Lund, Kalmar og København. Forfatter til en række videnskabelige artikler. Senere projektleder, konsulent og skolelærer. Førstesuppleant til Folketinget i Nordsjælland siden 2019, lokalformand for NB i Helsingør 2017-2020 og siden næstformand. Er desuden bratschist i Skt. Olai Kammerorkester.
Ditte Landin
Ditte LandinHerlev Kommune
50832222
Knud Nielsen
Knud NielsenHerning Kommune
51145602
Folketingskandidat, opstillet i Herning Nord
Spidskandidat til Herning Byråd
Kandidat til Region Midtjylland
Jeg stiller op som lokalforeningens folketings- regionsråds- og byrådskandidat.
Mit navn er Knud Nielsen, og jeg bor sammen min hustru på en mindre gård lidt uden for Sunds.
Jeg er født i 1956 og har det meste af mit arbejdsliv arbejdet inden for Forsvaret og sidst ved Hærens Operative Kommando, bl.a. med nationale operationer med fokus på sikkerhed.
Morten Bille
Morten BilleHillerød Kommune
25102233
Morten Bille, gift med Helle på 28. år. Bosiddende i Ullerød. 2 voksne børn. Selvstændig erhvervsdrivende. I dag 1. suppleant til byrådet i Hillerød.

Nogle politiske mærkesager er:

En mere veldreven kommune – Der skal anvendes færre penge på adm. og bureaukrati

Konkurrenceudsættelse af Hillerød Forsyning – troen på at Hillerød Forsyning nogensinde bliver effektiv er væk, hvorfor jeg ønsker konkurrence udsættelse.

Værn om det historiske Hillerød – stop for udbygning af bymidten.

Andreas Huus Andersen
Andreas Huus AndersenHjørring Kommune
23931214
jeg er 33 år uddannet landmand.
jeg er født og opvokset på landet, og kan se den kæmpe udvikling landbruget har været igennem hele mit liv. jeg vil gerne bringe den udvikling med mig ind i byrådet.

Fjerne frås d.v.s. unødig brug af borgerens penge
Pengene skal følge borgeren
Lukning af jobcentrene
Vi siger, hvad vi mener, og vi gør, som vi siger

Thorsten Larsen-Seul
Thorsten Larsen-SeulHolbæk Kommune
26800804
Thorsten Larsen-Seul (45 år) er uddannet cand.polit. og arbejder som direktør for en international softwarevirksomhed. Han har tidligere bestridt en række direktørstillinger og har siddet i Hovedbestyrelsen for Nye Borgerlige.

Thorsten er bosat i Holbæk med sin hustru og to skolesøgende børn. Thorsten har en stærk erhvervsvenlig profil og kæmper for et opgør med den socialdemokratiske velfærdsstat og for en nationalkonservativ samfundsmodel med fokus på frihed, udvikling og tryghed.

På vej
På vejHolstebro Kommune
Thorsten Larsen-Seul (45 år) er uddannet cand.polit. og arbejder som direktør for en international softwarevirksomhed. Han har tidligere bestridt en række direktørstillinger og har siddet i Hovedbestyrelsen for Nye Borgerlige.

Thorsten er bosat i Holbæk med sin hustru og to skolesøgende børn. Thorsten har en stærk erhvervsvenlig profil og kæmper for et opgør med den socialdemokratiske velfærdsstat og for en nationalkonservativ samfundsmodel med fokus på frihed, udvikling og tryghed.

Søren Lind Jensen
Søren Lind JensenHorsens Kommune
20260817
Født 3. november 1959 i Aarhus.
Uddannelse fra Handelshøjskolen i Aarhus: cand. ling. merc.
Har arbejdet inden for undervisningssektoren siden 1992 med et enkelt år som undtagelse.
Ansættelse på VIA Engineering som lektor siden 2008.
Har haft et lille enkeltmandsfirma siden 1990.
Har interesseret mig for politik siden EF-afstemningen 1972.
Var medlem af Dansk Folkeparti fra 1995-2011.
Gift: 2004
Bor i Grumstrup, en lille landsby nord for Horsens, med min hustru og datter.
Martin Findahl Amby
Martin Findahl AmbyHvidovre Kommune
40582256
Jeg er 41 år gammel og opvokset i Hvidovre
Far til 2 drenge på 13 og 7 år
Aktiv i foreningslivet som træner for de mindste og nye i Hvidovre ishockey klub. Iværksætter gennem et forsøg på at få isdisco tilbage til Hvidovre.
Arbejdsmand de første 12 år af mit arbejdsliv, så selvstændig kloakmester og nu uddannet bygningskonstruktør hvor jeg arbejder som bæredygtighedskonsulent.
Mine overordnede fokusområder er ansvarlig forvaltning af borgernes penge og omkostningsfri assimilation.
Ny Kandidat
Ny KandidatHøje-Taastrup Kommune
Erik Rosenkrantz Fuglsang
Erik Rosenkrantz FuglsangHørsholm Kommune
51624760
Gift med Sonja og boet i Hørsholm siden 1985.
Uddannet i økonomi og markedsføring. 30 års ledererfaring, ofte med en stor del af verden som arbejdsplads. Et borgerligt styre i Hørsholm. Børneinstitutioner, skoler og plejehjem skal være i topklasse. En værdig ældrepolitik “med frit valg” mulighed. Hørsholms økonomistyring skal forbedres. Værn om Naturen.
ALLE byggeprojekter skal sikre et højt æstetisk/ arkitektonisk niveau og understøtte Hørsholms DNA og herlighedsværdi. Mere ”HØRSHOLM CLASSIC”.
Bruno Ostenfeldt Jensen
Bruno Ostenfeldt JensenIkast-Brande Kommune
22342804
Arbejdet med ledelse i mange år.
Fabrikschef
Teknisk chef
Budgetansvar
Politisk arbejde.
Opstillet for Fremskridtspartiet til kommunevalg.
Chef for Hjemmeværnet.
Været medlem af NB siden 2015 (opstart)
René Quist
René QuistIshøj Kommune
22115721
Jeg er 69 år, folkepensionist uddannet automekaniker, gik på pension efter 38 år som Falckredder. i min tid hos Falck var jeg i mange år tillidsrepræsentant for ca 250 falckredder
Vi skal kunne gå frit og trygt på gader og veje også efter mørkets frembrud. Ytringsfriheden skal overholdes, af alle
Ingen kulturel og religiøs påklædning i offentlige stillinger, og skal kunne tale et tydeligt dansk, (fx plejere, hjemmehjælper sygeplejersker o. lign.,)
Alle skal, hvis muligt forsørge sig selv ved arbejde. Offentlige forsørgelse udbetales efter hvor mange timer, der bliver udført arbejde i, eller (sprog) skole.
John Bjerg
John BjergJammerbugt Kommune
21760808
Født i Pandrup 1964 og stadig bosat samme sted.
Gik ud af skolen efter 8 klasse.
Startede på arbejdsmarkedet i 1979 som 14 årig.
Gift med Charlotte siden 1990 har 2 sønner på 26 og 28 år.
Udlært murersvend i 2002.
Interessen for politik startede allerede i de unge år, først i 80’erne.
Som medlem af Fremskridtspartiets ungdom, senere blev det DF og siden 2017,
Nye Borgerlige.
Tonny Voldby Pedersen
Tonny Voldby PedersenKalundborg Kommune
40757215
Jeg bor på landet nord for Kalundborg. Jeg er gift og har 2 større børn. Min løn tjener jeg i det offentlige hvor jeg arbejder med indkøb. Jeg er træt af bureaukrati og ineffektiv drift i hele det offentlige system. Jeg føler stærkt for Atom-kraft og gerne i Danmark. Jeg går meget op i at vi baserer lovgivning mere på viden. Der hvor der er evidens og data skal dette være styrende. Når det gælder de svageste eller de mest udfordrede medmennesker skal vi i højere grad vise medmenneskelighed.
Jan O. Pedersen
Jan O. PedersenKerteminde Kommune
50480911
Jan Skræddergaard
Jan SkræddergaardKolding Kommune
40275788
Gift med Jytte, far til 2 og stolt bedsteforælder til 3 børnebørn. Har en passion for vin, mad og musik.
Borgerlig karakter med hjerte på erhverv, klima, ældresektor samt infrastruktur. Sætter baren højt når det gælder visionen for Kolding Kommune ift. tiltrækning af erhverv, klima- og vand samt den “3. alder”. Reducering af offentlig frås hvad angår investeringer i hovedløse sagsforløb for svage borgere og mere fokus på den enkelte borgers behov med få men dedikerede sagsbehandlere / mentorer.
Niels Peder Ravn
Niels Peder RavnKøbenhavns Kommune
23727957
Jeg lever med min hustru på Østerbro, hvor jeg er født, opvokset og gik i skole på Ingrid Jespersens Skole. Jeg har levet og arbejdet det meste af mit liv i København, for jeg elsker den kultur og puls, som kun storbyen — og især København — kan tilbyde.
Jeg er stolt far til i alt fem arvinger, og kan på karrieresiden glæde mig over mere end 30 år i reklamebranchen. Her startede jeg som tekstforfatter, for siden at virke som kreativ direktør. I dag driver jeg min egen kommunikationsvirksomhed.
Martin Knudsen
Martin Knudsen Køge Kommune
29651253
Jeg arbejder for et frit Danmark, hvor demokrati, frihed for den enkelte, frisind og tillid skal gælde i alle livets forhold.

Værdier, som er under et voldsomt pres på grund af årtiers dårskab.

En dyb respektløshed for de frihedsrettigheder vores forfædre har kæmpet for med næb og kløer, har medført et dybt splittet samfund, hvor vi alt for længe har tolereret selve symbolet på intolerance, Islam.

En totalitær ideologi, som ingen indflydelse skal have i vores land.

Lisbeth Kold
Lisbeth KoldLangeland Kommune
24962410
Ergoterapeut, leder, projektleder, arbejdsmiljøkonsulent, misbrugsbehandler, coach, stresscoach, NLP-master, akupunktør, hypnoterapeut, idrætsinstrktør. Jeg har været privilegeret med mange spændende job, incl. lederjob. Det har i alle mine job ligget mig på sinde at udnytte de tildelte ressourcer optimalt og praktiseret dette med succes i mine lederjob og i private virksomhed. Økonomisk ansvarlighed er også mit politiske fokus. Jeg er empatisk med oprigtighed. Fyldt med energi.
Karl Simonsen
Karl SimonsenLejre Kommune
40517520
Har siddet i Lejre kommunalbestyrelse i 13 år og vil gerne gøre en indsats for åbenhed i og borger indragelse , herunder gerne afstemning om lokale forhold . Er aktiv i deltagelse i samfunds debat. Har været leder i erhvervslivet og selv drevet virksomhed hele mit arbejdsliv. Arbejde for åbenhed i forvaltningen , til gavn for medarbejdere og borgere . At for arbejdet for at vore ældre for omsorg, samt at der gøres mere for de unge og børn . Skoler og institutioner for de midler der er nødvendig.
Allan Berg
Allan BergLemvig Kommune
24412507
Allan Berg.
51 år ung.
Gift, og stolt far til en dejlig pige.

Til dagligt arbejder jeg som kørselskoordinator og taxachauffør.
Tidligere har jeg bl.a. arbejdet som EDB teknikker. Samt været fodbolddommer i 20 år.

Jeg betragter mig selv som vestjyde med stort J, og har begge ben solidt
plantet i den jyske muld, med alt det positive det medfører.
Hvilket jeg mener er en stor mangelvare i det danske folketing.

En stemme på mig er lig med en stemme på den sunde jyske fornuft.

Anne Raft
Anne RaftLolland Kommune
21295149
Igennem et langt arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med sundhed som sygeplejerske, som arbejdsmiljøkonsulent og som psykoterapeut. Jeg har i den forbindelse været meget aktiv med adskillige bestyrelsesposter og foredrag rundt om i Europa.

Jeg er gået ind i politik fordi jeg gennem mit lange virke har erfaret, at danskere, så snart de falder udenfor normen bliver mere og mere umyndiggjort. Derfor er der stadig er meget at gøre for at den enkelte dansker kan få mere bestemmelse over sit eget liv.

Claus Bøgh Svenningsen
Claus Bøgh SvenningsenLyngby-Taarbæk Kommune
61625339
Organisationskonsulent i Nye Borgerliges sekretariat og politisk værdikriger.

Mit fokus ligger på hvordan vi sikre kommunes nuværende borgere en flot og velholdt kommune. Vores skattekroner bør ikke gå til papirnusseri – de skal bruges på kernevelfærd og service til borgerne.

Vores skoler, plejehjem og dagtilbud skal have mere frihed og vores fagpersonale skal vises tillid. Der skal ikke inddrages flere grønne områder og der skal ikke bygges højt og tæt. Kommunen skal udvikles på borgernes præmisser – ikke politikernes.

Jeg kalder det Mindre kommune – Mere menneske!

Ole Lind
Ole LindLæsø Kommune
40447654
En ung mand i sin bedste alder, netop fyldt 56 år.

Bankuddannet og efterfølgende uddannet til Pensions & Erhvervsassurandør fra Forsikringshøjskolen. Har arbejdet i både bank & forsikring.

Tidligere eliteidrætsmand både som aktiv og leder, sportschef og de seneste 21 år hoteldirektør på Strandgaarden Badehotel. Sportsevents arrangør.

Bor på dejlige Læsø med min frue og mindste barn. Har også en voksen datter og dejlige børnebørn.

Per de Fries Andreasen
Per de Fries AndreasenMariager Fjord Kommune
91975183
Jeg har været medlem og aktiv i NyeBorgerlige siden 2017
Jeg er en Nationalkonservativ patriot, der ønsker trygheden tilbage i Danmark
Og det gælder både den økonomiske, menneskeligt og miljøpolitisk.
Jeg tror mere på en fugl i hånden end ti på taget. Jeg mener vi lokalt kan løfte Danmark tilbage til det vi var engang, men samtidig gøre store fremskridt i udviklingen.
Jeg ser frem til både RV og KV21, hvor jeg håber og tror på, at NB i hele landet vil få mere indflydelse.
Jonas René Jensen
Jonas René JensenMiddelfart Kommune
28929988
Jeg er bosiddende i Middelfart, gift med Kamilla på 8 år, som jeg har 3 sammenbragte børn med.

Har sammenlagt mere en 20 års erhvervserfaring, både som selvstændig, leder og manden på gulvet.

Har taget valget om, at satse fuldt ud på min politiske karriere, da jeg mener at kunne være med til at bringe fornuften tilbage til Danmark i fællesskab med Nye Borgerlige.

Jeg skylder min familie og mine medmennesker, at skabe et trygt samfund som vi igen kan være stolte af og bryste os med.

Annfinn Heri Vid Halsagard
Annfinn Heri Vid HalsagardMorsø Kommune
51230633
Jeg er 57 år. Arbejder selvstændigt.

Jeg bor i Sejerslev på Mors.

Jens Kannegaard-Lundager
Jens Kannegaard-LundagerNorddjurs Kommune
22271604
Far til fire, med fokus på familien. Jeg er 54-år, lykkelig gift og selvstændig. Jeg har meget let til smil, og et stort hjerte der banker for børn og ældre og jeg ønsker at give dem, og vi, som forældre og pårørende, en stemme i Norddjurs Kommune.
Jeg vil arbejde for Norddjurs, så vi igen kan få en kommune vi kan være stolte af, og ikke kun vores smukke natur.
Tillidsposter: L.A.G. Djursland, Lægdommer Vestre Landsret, social værested Café Grenaa, Bestyrelsesmedlem i lokal borgerforening.
Bill Malmgren
Bill MalmgrenNordfyns Kommune
20235777
Nordfyns Kommune er en stor kommune arealmæssigt. Jeg vil arbejde på at bevare vores små skoler og børneinstitutioner og udbygge lokalområderne.

Mere bestemmelse til borgerne og mindre til politikerne. Den offentlige administration skal på slanketur. Vores naturområder skal styrkes.

Kasper Mejlhede
Kasper MejlhedeNyborg Kommune
21730588
Jeg er elektriker og har som sådan arbejdet mange steder i løbet af min karriere. Mest stolt er jeg nok af mit arbejde med robotter. Det er et spændende emne med stor fremtid.
Jeg er familiefar med hustru og 4 hjemmeboende børn bosat i Aunslev på et nedlagt landbrug.

Jeg er født og opvokset på landet i Midtjylland, hvor jeg tog studentereksamen inden frivillig aftjening af værnepligt på Bornholm.

Politisk har jeg altid været motiveret af frihed, ordentlighed og et kristent værdigrundlag.

Githa Nelander
Githa NelanderNæstved Kommune
25450592
Byrådsmedlem i Næstved Kommune for NB. Tidligere opstillet til både Folketinget og EU.
Tidligere formand for kommunerne i Det regionale Arbejdsmarkedsråd, og medlem af KKR hvor regionens borgmestre sidder.
Erhvervsmæssig erfaringe som Salgs/Markedschef i blandt andet TDC/YouSee, SEAS NVE og Falck, hvor jeg har udviklet organisationer.
Arbejder idag med med virksomhedsservice og rekruttering indenfor arbejdsmarkedet.
Jeg ser muligheder og potentiale, og motiveres af vækst og udvikling.
På vej
På vejOdder Kommune
Maria Liv Holck
Maria Liv HolckOdsherred Kommune
25349977
Jeg er uddannet specialsygeplejerske i psykiatri og arbejder i Region Sjælland. Jeg ved hvor krævende og opslidende vores systemer er i det offentlige. Mennesker skal komme før systemer og vi skal væk fra at medarbejderne drukner i bureaukrati. Der skal være tillid til medarbejdernes faglighed. Vi har brug for politikere som vil kæmpe for de psykisk sårbare, de handicappede, de ældre og hjemløse.
Privat er jeg sammen med Kim og vi har 3 teenagebørn sammen.
Andreas Møller
Andreas MøllerOdense Kommune
xxxxxxxx
Spidskandidat i Odense, Gift og lykkelig far til tre små børn.

Har i mange år været en ildsjæl i det fynske, og har bl.a. været bag flere borgergrupper til gavn for det Lokale fynske liv. Jeg sidder i flere bestyrelser og Repræsentantskaber og er derfor vant til at skabe resultater og forandring og vigtigst af alt – tager ansvar og gøre en forskel for andre.

Lars Axel Nielsen
Lars Axel NielsenRanders Kommune
23253171
Jeg er 50 år, født og opvokset i Randers, har 4 børn i alderen 7-18 år, og bor med min hustru i Øster Tørslev ved Randers.
Er uddannet kølemontør og arbejder i dag som det, i et landsdækkende firma, hvor jeg også er tillidsmand.
Jeg er ikke politiker, jeg er håndværker og far, der er blevet træt af de siddende politikeres svigt, over for deres vælgere.
jeg er vandt til at gøre tingende ordentligt, en der med jeres hjælp vil gøre det muligt at genvinde respekten for en folkevalgt.
Gitte Bundgaard-Andersen
Gitte Bundgaard-AndersenRebild Kommune
41317120
Et samfund måles på hvodan man behandler sine svageste!

Det er baggrunden og drivkraften i Gitte Bundgaard. Jeg er 45 år gammel, samlevende med Kim Edberg Andersen gennem 25 år. Viljefast, arbejdsom og nordjysk.

Og lige nu kan vi ikke være bekendt som vi behandler de svageste.

Vi skal have meget mindre Stat og meget mere menneske.

Pengene skal følge mennesket og vi skal væk fra centralisering og meget nærmere på borgerne.

Både i Region og i Kommune!

Dan Kjærbye Jørgensen
Dan Kjærbye JørgensenRingkøbing-Skjern Kommune
27113363
Spidskandidat for Nye Borgerlige (NB) i Ringkøbing/Skjern kommune.
Født 1976, Gift og Far til 1 og bonusfar til 2.
Til dagligt privat børnepasser sammen med min kone samt reserveofficer.
Claus Bedemann
Claus BedemannRingsted Kommune
20206731
Mit navn er Claus Bedemann, jeg er 60 år og er gift med Hanne som er selvstændig frisør. Vi bor i Ringsted.
Jeg havde min politiske debut i Socialdemokratiet som det naturligste, da jeg er ud af en arbejderfamilie. Jeg nåede at sidde i bestyrelsen i et halvt år (1982), før jeg fandt ud af den politik de førte lå meget langt fra virkeligheden. Derefter blev jeg medlem af Dansk Folkeparti og var medlem i seks år indtil Nye borgerlige blev stiftet og der kunne jeg virkelig kende min rigtige plads.
Lars Holst Kruse
Lars Holst KruseRoskilde Kommune
28158508
Initiativrig selvstændig erhvervsdrivende, med klassiske borgerlige holdninger.
stolt af mine danske rødder, fædreland og kultur.
Far til seks dejlige unger, farfar til to
Klar til at tage kampen op for danske konservative dyder og værdier.
Klar til at tage kampen op for et Danmark der er trygt og sikkert.
Opsat på at være en del af teamet som får gennemført hvad kun er sund fornuft, asylstop, selvforsørgelse for, og udvisning af kriminelle udlændinge, samt kampen for mere menneske MINDRE stat.
Carsten Winther
Carsten WintherRudersdal Kommune
51942746
Drevet af engagement og menneskelig forståelse. Jeg er en rigtig ”Rudersdaler” der er opvokset i Holte hvor skolegangen var Ny Holte Skole. Rudersdal har for mig altid været et godt og trygt sted at bo, og som så mange andre er det svært at forlade vores unikke natur og smukke omgivelser, hvilket også har gjort at jeg i dag har slået rødder i Trørød sammen med min hustru og vores datter.
Lad os sammen gøre Rudersdal til borgernes kommune.
Ketil Wathne Rasmussen
Ketil Wathne RasmussenRødovre Kommune
30821242
Medejer i en mellemstor familievirksomhed.
Jeg vil bevare og styrke et frit, trygt og tolerant Danmark med plads til forskellighed.

Et Danmark med frihed, tillid og selvbestemmelse. Et Danmark, hvor danskerne råder over egen tid, eget liv og egne penge.

Jeg vil styrke dansk kultur og værdier som demokrati og ytringsfrihed.

Jeg vil arbejde for lavere skatter og afgifter, afbureaukratisering og decentralisering, udmeldelse af EU, øget international samhandel og fjernelse af toldmure.

På vej
På vejSamsø Kommune
Jan Beck-Nielsen
Jan Beck-NielsenSilkeborg Kommune
20749509
Jeg er 53 år, bankuddannet og arbejder indenfor energibranchen. Jeg bor i Silkeborg med min kæreste og mit bonusbar, har to ældre døtre som begge er flyttet hjemmefra.

Bestyrelsesmedlem (tidl. formand, nu kasserer) Silkeborg IF, Fodbold siden 2009

Fodboldtræner for unge & voksne med udviklingshandicap i SIF / Parasport Danmark siden 2017

Frivillig ved Hede Rytmer Silkeborg (musikfestival) siden 2012

Medlem af Skøn på Silkeborg.

Karina Kirk
Karina KirkSkanderborg Kommune
40160617
Mor til 4, Mormor til 3 og bosiddende i Ry.

Uddannet Social-og Sundhedsassistent i 1996 i Århus med primær erfaring indenfor psykiatri og ældrepleje.

Har på tætteste hold igennem årtier oplevet hvordan de varme hænder er blevet erstattet af regneark og tabeller – at hjælpen til de svageste er et bekymrende minimum.

Samtidig med at andre kan komme til landet uden de store krav om at deltage og bidrage.

En stemme der er kærlig, ligefrem og ilter – Følg mig på “Mormor Uden Filter”

Erik Bjerremann Mortensen
Erik Bjerremann MortensenSkive Kommune
53878982
Gift, har 2 voksne børn.
Selvstændig, har dog lige solgt virksomheden.
Er nu ansat i min tidligere virksomhed.
45 år som politisk aktiv.
29 år i kommunalbestyrelser.
Thomas Vesth
Thomas VesthSlagelse Kommune
20264399
Spidskandidat KV21 Slagelse kommune.

 

Jeg har været politimand i godt 30 år. Forsvaret har jeg været tilknyttet i 19 år. Grøn energi har haft min store interesse, jeg sad i bestyrelsen i et biogaskraftvarmeværk i 20 år. Har masser af bestyrelseserfaring og politisk erfaring.

Jeg brænder for politik og det at gøre en forskel. Senest har sagen om Scandinavian Star haft mit fokus med stor succes.

Jeg bor i Slagelse, har en dejlig kæreste og 2 udeboende børn.

Ulrik Lassen
Ulrik LassenSolrød Kommune
31313595
Efter min gymnaseittid var næste stop Den Kongelige Livgarde. Efter hjemsendelse som befalingsmand, har jeg beskæftiget mig hovedsagligt med salg og marketing. Jeg har bestridt stillinger fra account manager til administrerende direktør. Ligeledes ejer og stifter af nogle enkelmandsvirksomheder med salg af profil /sportstøj og kommunikation /ledelse. Sideløbende har jeg haft rådighedskontrakt i reserven med Garderhusar Regimentet indtil 2008.

Jeg er stifter af Fonden Solutio – et psyko-/socialt bo og behandlingssted. Har været projektleder i for udsatte unge i en del år og de seneste 4 år skolelærer for specialklasser . Både privatskole og folkeskole.  Familiemenneske og er glad for naturen. Jeg er konservativ af overbevisning. Jeg oprettede Nye Borgerlige lokalforening i Greve/Solrød i 2016. Opstillede til KV17 og FV19. Medlemsnummer 71

Susanne Borggaard
Susanne BorggaardSorø Kommune
22117545
Susanne Borggaard 49 år.
Gift, har 2 drenge 12 og 14 år.
Sammen med min mand ejer jeg Gravenhorst Plast A/S som producerer blæsestøbte emner som bl.a. de hvide og røde vejkantpæle/vejarbejder pæle.

Bor på mindre landbrug ved Stenlille.

Ønsker for fremtiden frihed og en strammere udlændinge politik.

Interesse heste og hunde – totalt dyrefan/naturmenneske.

Bolette Sølyst
Bolette SølystStevns Kommune
28689121
Mit navn er Bolette Sølyst, jeg er 45 år og bor i Stevns kommune med mine 3 børn og deres far. Jeg ønsker at arbejde for mere frihed til skolerne og institutionerne og bedre forhold til de unge. Kortere sagsbehandling for kroniske syge.
Henrik Thinggaard
Henrik ThinggaardStruer Kommune
22525053
Jeg hedder Henrik Thinggaard, 36. år gammel og er Spidskandidat for nye Borgerlige til KV21 i Struer. Til dagligt er jeg afdelingsleder ved JSB i Ringkøbing, hvor vi fremstiller kerne materiale til vindmøller.
Privat er jeg gift med Tamara , og er Far til Signe.
I fritiden går jeg gerne på jagt, og bruger også gerne en del tid i den lokale rideklub med min datter. Og nu selvfølgelig også, en del tid på lokalpolitik.
Husk at sætte kryds den 16 nov. ved liste D
Din Stemme er vigtig for Danmark
Henrik Tørnqvist Lauridsen
Henrik Tørnqvist LauridsenSvendborg Kommune
31408408
Har valgt at gå ind i politik for at gøre en aktiv forskel i kommunalpolitik.
Da nye borgerlige kom til verden, viste jeg at det var partiet for mig. Det 1 gang jeg er medlem i et parti, og nu jeg valgt som spidskandidat i Svendborg.
Bent Schouw
Bent SchouwSyddjurs Kommune
50478064
Softwareingeniør. Køleingeniør. Maskinmester.
Bestyrelsesmedlem af NB Randers-Djursland.
Arbejder for minimering af antallet af offentlig ansatte her under medarbejdere i Syddjurs Kommune.
Arbejder for forbedring af adgangen til Nationalpark Mols Bjerge, her under fjernelse af indhegning af dele af Nationalparken.
Kræver beskyttelse af dyrene og bekæmpelse af vanrøgt at husdyrene i Nationalpark Mols Bjerge.
Arbejder aktivt med frivilligt socialt arbejde og kræver bedre ældreforsorg i Syddjurs K
Bo Kleis Christensen
Bo Kleis ChristensenSønderborg Kommune
40750949
35 års erhvervserfaring fra den private sektor. Ledererfaring fra både jobs og fritidsinteresser.

Stifter af Sønderborg lokalforening 2016.

Formand i Sønderborg til 2020, nu næstformand.

Spidskandidat til KV21 i Sønderborg.

Regionsrådskandidat til RV21 i Syddanmark.

Folketingskandidat Sydjylland.

 

Aktiv borgerligt/konservativt/liberalt menneske med omtanke for vore børns fremtid. Magten tilbage til borgerne. Større økonomisk ansvarlighed. Det er borgernes penge – Ikke statens!

Brian Nielsen
Brian NielsenThisted Kommune
20927146
Jeg stiller op til kommunalvalget d. 16. november i Thisted kommune.
Det gør jeg bl.a. fordi centraladministrationen og ledelse er løbet løbsk igennem de sidste mange år. Det skal stoppes.
Pengene skal derimod bruges på flere varme timer på ældreområdet og skoleområdet. Vores ældrecentre skal bevares og maden skal ikke centraliseres.
Vi siger nej til asylcentre eller lignende. Vi sælger ikke arbejdspladser på bekostning af tryghed.
Stem personligt d. 16. november på Brian Nielsen
Allan Svendsen
Allan SvendsenTønder Kommune
21274101
Jeg er 51 år ”ung” far til 6 ( med samme kone 😊 )

 

Er bosat på Rømø, hvor vi driver Rømø familiecamping på 15 år.

 

Med i rygsækken fra tiden før den selvstændige tilværelse, har jeg en militær uddannelse fra marinen, hvor jeg tilbragte godt 7,5 år, samt

Et godt ophold i den Norske offshore olieindustri.

 

Ser på mig selv som ”politisk ukorrekt” og går til valg med følgende motto:

For mig handler politik udelukkende om Ærlighed • Ordentlighed • Anstændighed •

At sætte handlinger bag holdninger.

Benny Bindslev Pedersen
Benny Bindslev PedersenTårnby Kommune
22890200
Efter 23 år i politiet med patruljekørsel, konflikthåndtering, gadekampe og anholdelser, er jeg nu klar til en politisk karriere. Igennem mit politivirke er det i høj grad det retspolitiske der trekker mig, men også socialpolitikken og behandlingen af vores syge, ældre og handicappede er i mit fokusområde. Desuden mener jeg at landets veteranpolitik er en skændsel for dem vi har sendt ud i krig og er kommet retur med ar på krop og sjæl.
Helle Bjerre
Helle BjerreVallensbæk Kommune
50702005
Anja Karlsson
Anja KarlssonVarde Kommune
21739013
Jeg er født i 1978 og bor i Oksbøl med min søn på 12 år og arbejder i revisionsbranchen.

Jeg har fokus på bosætning og erhvervslivet, men i særdelelshed også på skoler, fritidsordninger og foreninger, samt vores svageste medborgere.

Mere tid på borgerne, mindre tid på regler og kontrol. Vil tilbyde en bred vifte af politisk sund fornuft til gavn for borgerne. Vil arbejde for at kombinere en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik.

Peter Svane
Peter SvaneVejen Kommune
24223345
Jeg er opstillet som spidskandidat til KV21 i Vejen kommune.
Selv er jeg bosiddende i Vejen by, gift og far til fire piger. Jeg har et bredt netværk; dels gennem pigernes skolegang, dels gennem min hustrus job i Vejen by, og dels gennem mit medlemskab af Vejen Rotary.
Jobmæssig har jeg de seneste 31 år været ansat i forsvaret, heraf 28 år som officer i hæren. Derudover har jeg været udsendt til Balkan og Afghanistan.
Udover min officersuddannelse, har jeg også en master i offentlig ledelse.
Rune Bønnelykke
Rune BønnelykkeVejle Kommune
22606414
Jeg er en humørfuld 49 årige selvstændige erhvervsmand som aktivt følger og deltager i den politiske debat – forhenværende koordinator / næstformand for Red Barnets bestyrelse i Vejle – Mit liv har altid været centreret omkring at gøre en forskel, holde fokus på enkeltheden og samtidig skabe værdi.
Lars Rem
Lars RemVesthimmerlands Kommune
28491486
58 år gammel. Selvstændig erhvervsdrivende.
Har hele livet arbejdet i det private erhvervsliv og mener fuldt og fast at, uden et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for, et god velfærd.
Tror på god gammeldags borgerlighed, hvor vi støtter den der kan og vil, mens vi holder hånden under dem der har brug derfor.
Vil arbejde for simplere administration og bureaukrati, samt en empatisk og individuel behandling af alle, der kommer i kontakt med systemet.
Leo Nørgaard Pedersen
Leo Nørgaard PedersenViborg Kommune
20405251
Uddannet Akademiingeniør og HD med 40 års erhvervserfaring.

Mit speciale var konstruktion, men hovedvægten blev indenfor  Energi og Miljø.

Derfor  deltaget i Energiministeriet ,samt ved panel-diskutioner på Landsmøder -Bornholm.

Siddet i bestyrelsen for Dansk Energi Gruppe og DBDH.

Aktiv i Viborg fjernvarme bestyrelse til  2019 og med i Kvols bestyrelsen en sag om geothermisk varme.

Far til 2 dejlige børn og trods kalenderen stadig  aktiv tennisspiller.

Mine mærkesager vil  foruden energi / miljø være Borgerindflydelse og Samfundssind.

René Coelet Mathiasen
René Coelet MathiasenVordingborg Kommune
22924490
På vej
På vejÆrø Kommune
Jan Køpke Christensen
Jan Køpke ChristensenAabenraa Kommune
40787913
Jobs: Håndværker, erhvervsdrivende, lærer på erhvervsskoler, efterskole, handelsskoler, redaktionschef, Journalist(DJ).

Politisk: Medlem af Folketinget (ca. 9 år), Byråd (12 år) Amtsråd (4 år).

Gift og har 2 børn. Jeg arbejder som freelance journalist (DJ). Medlem af Nye Borgerlige siden 2016.

Asylstop, Ud med kriminelle udlændinge, Udlændinge der vil opholde sig i Danmark skal være selvforsørgende. Islam skal INGEN indflydelse have i Danmark, overadministration/parpirnusseri skal fjernes, skatterne reduceres, mere magt til mennesket og mindre til politikerne.

Rikke Pedersen
Rikke PedersenAalborg Kommune
42832216
Jeg ønsker borgernær politik, som giver reel mening hos borgerne hele vejen rundt i samfundet. Vil gerne vi kan give et bedre samfund videre til vores børn og børnebørn. Jeg ønsker at fremme et borgerligt samfund og har fokus på samfundsmæssige værdier og idealer.

Kvinde, 40 år. 2 børn. Uddannet sygeplejerske og cand.mag.i anvendt filosofi med speciale i politisk og økonomisk filosofi.

Henrik Arens
Henrik ArensAarhus Kommune
30313283
Politikernes spin og frås er grunden til jeg stiller op for NB. Danskerne skal bestemme mere over deres liv og penge.

Jeg har haft forskellige jobs i den private sektor. Har arbejdet som speditør og konsulent i transportbranchen. Arbejdet i banksektoren og senest for et bilfirma. I dag har jeg to mindre virksomheder ved siden af mit alm. arbejde.

Udover familie og venner går min fritid med min kolonihave og med cykling, hvor jeg også er kaptajn på to lokale cykel fællesskaber.

Spidskandidater
til regionsvalg 2021

Jesper Hammer
Jesper HammerRegion Hovedstaden
27889308
Byrådsmedlem i Næstved Kommune for NB. Tidligere opstillet til både Folketinget og EU.
Tidligere formand for kommunerne i Det regionale Arbejdsmarkedsråd, og medlem af KKR hvor regionens borgmestre sidder.
Erhvervsmæssig erfaringe som Salgs/Markedschef i blandt andet TDC/YouSee, SEAS NVE og Falck, hvor jeg har udviklet organisationer.
Arbejder idag med med virksomhedsservice og rekruttering indenfor arbejdsmarkedet.
Jeg ser muligheder og potentiale, og motiveres af vækst og udvikling.
Karsten Byrgesen
Karsten ByrgesenRegion Syddanmark
50693436
Uddannet linjeofficer i Hæren og forrettet tjeneste i ind- og udland, med grad af major. Nuværende selvstændig erhvervsdrivende og byrådsmedlem. Mine kompetencer er ledelse, miljø og teknik. Jeg tager borgere seriøst, og tager gerne en kamp i retfærdighedens tjeneste. Jeg sætter lys på de skævheder, hvor immigranter der ikke vil tilslutte sig det danske samfund, kan nasse på systemet uden krav om at arbejde for pengene. Immigrant turisme skal standses og lovbrydere skal udvises for bestandigt.
Githa Nelander
Githa NelanderRegion Sjælland
25450592
Byrådsmedlem i Næstved Kommune for NB. Tidligere opstillet til både Folketinget og EU.
Tidligere formand for kommunerne i Det regionale Arbejdsmarkedsråd, og medlem af KKR hvor regionens borgmestre sidder.
Erhvervsmæssig erfaringe som Salgs/Markedschef i blandt andet TDC/YouSee, SEAS NVE og Falck, hvor jeg har udviklet organisationer.
Arbejder idag med med virksomhedsservice og rekruttering indenfor arbejdsmarkedet.
Jeg ser muligheder og potentiale, og motiveres af vækst og udvikling.
Gitte Bundgaard-Andersen
Gitte Bundgaard-AndersenRegion Nordjylland
41317120

Et samfund måles på hvodan man behandler sine svageste!

Det er baggrunden og drivkraften i Gitte Bundgaard. Jeg er 45 år gammel, samlevende med Kim Edberg Andersen gennem 25 år. Viljefast, arbejdsom og nordjysk.

Og lige nu kan vi ikke være bekendt som vi behandler de svageste.

Vi skal have meget mindre Stat og meget mere menneske.

Pengene skal følge mennesket og vi skal væk fra centralisering og meget nærmere på borgerne.

Både i Region og i Kommune!

Inger-Marie Tryde
Inger-Marie TrydeRegion Midtjylland
Jeg er 48 og bor i Egå nord for Århus.

Jeg flyttede til Århus kommune i 2004 efter at have boet på Nørrebro og i Tingbjerg ved København i, alt 10 år.

Jeg har mange års erfaring med integrationsarbejde, mere en 16 års erfaring som a-kasse konsulent i vores meget dyre dagpenge system. Senest har jeg arbejdet i det private med salg og service af landbrugsredskaber til små og mellemstore landbrug.

Jeg er vokset op delvis i Odense og i det midt Sønderjyske, så geografisk er jeg også bredt funderet i vores smukke land.

Jeg er gift og har to børn på 11 og 13 år.

De har hver deres udfordringer, den ene har diabetes 1 og den anden er ordblind, også, med den baggrund er jeg opmærksom på at vores skattekroner skal gå til kerneydelserne.

Det er mig meget magtpåliggende, at jeg og vi (Nye Borgerlige) kommer til at sidde i kommuner, regioner og i folketinget.

Vi bliver nødt til, at være repræsenteret de steder, så vi kan arbejde for mere decentralisering, mere faglighed og meget mindre frås på alle niveauer.

Godt valg kære landsmænd!