Nye Borgerliges partisekretariat

Anders Toft Hansen
Anders Toft HansenSekretariatschef
Telefon: 3337 5837
Claus Bøgh Svenningsen
Claus Bøgh SvenningsenOrganisationskonsulent (Event & bestyrelseskontakt)
Telefon: 3337 5845
Ulla Rohde
Ulla SchmidtBogholder (Medlemsservice & kontingent)
Telefon: 3337 5844

Folketingsmedlemmernes sekretærer

Birgitte Møller
Birgitte MøllerSekretær for Pernille Vermund og Mette Thiesen
Telefon: 3337 5846
Vibe RosengaardSekretær for Peter Seier Christensen og Lars Boje Mathiesen
Telefon: 3337 5802
Frida400
Frida KokfeltSekretariatsmedarbejder
Telefon: 33375832

Nye Borgerliges pressetjeneste

Lars Kaaber
Lars KaaberPressechef
Telefon: 3337 5823
Mobil: 6162 5964
Mads Wibeck-Nilsson
Mads Wibeck-NilssonRådgiver
Telefon: 3337 5834
Mobil: 6162 5731
Ager Garde
Asger GardeProducer
Telefon: 3337 5836
Jeppe Veibel Jensen
Jeppe Veibel JensenKonsulent - Sociale medier
Telefon: 3337 5849
Thomas Sciavitsky Bentsen
Thomas Sciavitsky BentsenRådgiver - Digitale medier
Telefon: 3337 5806

Nye Borgerliges politisk/økonomiske sekretariat

Thomas Gresse
Thomas GressCheføkonom
Telefon: 3337 5843
Alexander Kvist HansenPolitisk-juridisk konsulent
Telefon: 3337 5801