Kandidater til Folketinget

Københavns Storkreds

SPIDSKANDIDAT
Ketil Wathne Rasmussen

Hent billede i høj opløsning

Født 1975 på Frederiksberg, gift 2013 på Frederiksberg Rådhus. Bosat i Rødovre, uddannet på CBS i Spansk Erhvervssprog og international Erhvervskommunikation.
Usikkerheden og utrygheden er blevet hverdag. Indvandring både bør og kan berige – ikke forarme og erodere. Politikernes indvandrerpolitiske kamikazekurs sætter Danmark over styr. De forstår ikke at forvalte de værdier de har fået overdraget ansvaret for. Vi danskere, er selv nødt til at tage ansvaret tilbage og bringe skibet på rette kurs.

København
Cherif Tomra Ayouty

Hent billede i høj opløsning

Født 1945 i Cairo, Egypten. Flyttede til Danmark i 1969. Bosat i Søborg. Uddannet Civilingeniør. Er Konsul, Forfatter og Tempel Ridder. Tidligere forretnings rigmand, nu limousine chauffør og meget stolt af det.
Jeg elsker Danmark, og jeg forstår hvorfor danskerne år efter år bliver kåret blandt verdens lykkeligste nationer. Sådan skal det fortsætte, og det vil jeg gerne yde et solidt bidrag til ved at engagere mig aktivt i dansk politik og forsvare mit adoptivland mod dets fjender, som opholder sig her i landet. Og det er jeg godt udrustet til.

Da jeg har opnået alt det, jeg drømte om, kan jeg nu fokusere på mit eftermæle i livet, og det er at gøre alt hvad jeg kan for at sikre en fremtid for alle danskere og vores efterkommere, så de kan leve i fred, frihed og tryghed.

Mine mærkesager omfatter udlændingepolitik med stop for asyl, stop for indvandring af ikke-vestlige, der ikke kan forsørge sig selv, stramning af straffeloven for – og udvisning af – kriminelle udlændinge samt lukning af Integrationsministeriet. Jeg vil også indføre en plan for at skabe stadig flere arbejdspladser i den private sektor, hvor halvdelen af de offentlige ansatte skal flyttes til for at reducere bureaukratiet uden at forringe velfærdens kvalitet. Til sidst, ønsker jeg at give det danske justitssystem total uafhængighed af EU- og FN-domstolene.

I dag opløses staten og samfundet indefra af uduelige og selviske politikere samt radikaliseret muslimer, mens bureaukrater i EU-toppen og FN saboterer den danske nation udefra. Denne kurs mod kaos kan og skal standses. Sikkerhed for borgerne og tillid til regering og Folketing skal genoprettes. Det ægte Danmark skal rettes op for at kunne eksistere for 1.000 år frem.

Valby
Helle Rosenvig

Hent billede i høj opløsning

cand. Pharm  – f. 1965. Arbejder som coach, kunstner og bogholder/administration.
Frihed har altid været omdrejningen for mig. Frihed til selv at bestemme, frihed til at leve et trygt og godt liv, frihed til at vælge hvordan livet skal leves. Som mor til 3 børn har jeg opdraget dem i den ånd.

Vi har frihed men vi har også pligter. Pligter til at hjælpe andre, pligt til at tage ansvar, pligt til at sætte grænser.

Vi har udviklet et samfund hvor friheden er under pres. Ikke alene pga en katastrofal udlændingepolitik, men i allerhøjste grad pga et EU der tager mere magt, og en offentlig sektor der vokser sig større.

Min frihed er ikke til salg hverken i EU eller blandt siddende politikere. Det gælder mine børns frihed.

Hent billede i høj opløsning

Bornholms Storkreds

Rønnekredsen
Philip Brandt

Hent billede i høj opløsning

Aakirkebykredsen
Robert Dam

Hent billede i høj opløsning

Københavns Omegns Storkreds

Brøndby
Hans Blaaberg

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 48 år og besiddende i Brøndby. Jeg er politibetjent, hvilket jeg har været i 24 år. Jeg arbejder til daglig i Københavns Politi.

Jeg stiller op til Folketingsvalget, fordi jeg mener at Danmark og vores danske værdier er under pres.

Jeg vil arbejde for mere politi. Vi skal ha’ vores nærpolitistationer tilbage. Borgerne skal vide at der er politi i deres nærområde og borgerne skal igen kunne forvente, at politiet kommer når de ringer efter dem.

Rødovre
Renee Funder

Hent billede i høj opløsning

Født og opvokset på Midtsjælland i Ringsted

Far til tre skønne børn

Veteran med blandt andet tre udsendelser til Afghanistan bag mig, samt en del andre rejser/ture med i kufferten.

Jeg har været ansat i Forsvarsstaben siden 2003, og har en fortid på 6 år i Flyvevåbnet.

Jeg har været ansat i det civile indenfor IT, inden jeg kom til Forsvarsstaben, og har en samlet erhvervserfaring på mere end 35 år.

Jeg har været aktiv i Nye Borgerlige fra starten, og har været Formand for lokalforeningen, indtil jeg blev overtalt til at stille op som kandidat.

Jeg er så absolut ikke politiker, og bliver det aldrig.

Så er det en politiker du vil stemme på, så er det ikke mig.

Jeg kalder en spade for en spade, står ved det jeg siger, og tager de “tæsk” for det som følger med, når man som jeg stikker næsen frem.

 

Jeg vil have en gennemgribende oprydning i bureaukratiet.

Offentlige ansatte skal ikke bruge tid på at udfylde skemaer til ledelsen og bureaukraterne. De skal fokusere på deres kerneområder.

Vi skal have skåret ned på “djøfferiet” i det offentlige, og der skal ryddes op i ledelsen.

 

Trygheden skal tilbage til samfundet.

Kriminelle udlændige skal konsekvent udvises ved første dom.

Udlændinge skal forsørge sig selv.

Politistationerne skal tilbage til nærområderne.

De lokale sygehuse skal genetableres, og vi skal leve op til vores forpligtigelser overfor NATO.

 

Jeg går ind for en total legalisering af cannabis.

Syge skal ikke gøres til kriminelle fordi de skal have lindring.

De mange penge der tjenes på ulovligt slag af cannabis, kan istedet komme samfundet til gode.

Ballerup
Lone Madsen

Hent billede i høj opløsning

Selvstændig ”Medarbejdende hustru” i mindre håndværksvirksomhed.
Via mit daglige arbejde oplever jeg hvor uendeligt mange offentlige resurser der bliver brugt på at sende syge og svage mennesker ud i nyttesløse jobtræningsforløb, af ganske få (2) timers ugentlig varighed. Jeg ønsker nedlægning af jobcentre og afskaffelse af nyttesløse jobtrænings forløb af syge og svage mennesker.

 

Jeg er natur- og dyreven og ønsker generelt at kæmpe for de svage i samfundet, herunder: Ældre plejekrævende og syge, fysisk- og psykisk syge og -svage. Og mener at vi bør tage os ordentligt og værdigt af de danske borgere, der har behov for husly, hjælp og pleje, frem for at importere og integrere migranter fra fjerne Muslimske og Afrikanske kulturer. Derudover ønsker jeg at arbejde for en bedre dyre velfærd, ved bl. a. at afskaffe lange pinefulde slagtetransporter af levende dyr over grænser. Indføre mærkning af kødvare der er Halalslagtede og oplyse forbrugerne om de ekstra skatte, der i den forbindelse betales for Islams globale udbredelse.

Lyngby
Claus Bøgh Svenningsen

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 27 år og arbejder til dagligt, som Account Manager med salg og energirådgivning i et skandinavisk el-handelsselskab og har tidligere erfaring fra hotel og rejsebranchen, hvor jeg bl.a. har boet og arbejdet tre år i udlandet. Jeg bor i dag Virum, med min kæreste gennem seks år.
Jeg har de seneste tre år været aktiv i Nye Borgerlige, hvor jeg har både har været lokalformand, kommunalvalgskandidat og er nu valgt som folketingskandidat.
Udlændingepolitikken skal løses fra bunden!

Jeg er bekymret over udviklingen i Danmark. Kriminelle udlændinge bliver ikke udvist og alt for mange gæster i vores land forsørger ikke sig selv. Uintegrerbare udlændinge er Danmarks største og vigtigste udfordring.

Vi har som samfund ansvar for at det Danmark, som generationer før os har slidt og slæbt for at bygge op ikke forsvinder. Jeg vil kæmpe for at bevare et Danmark med dansk kultur, frihed og folkestyre. Det Danmark der skal gives videre til kommende generationer, skal være rigere, tryggere og friere.

Her kommer Nye Borgerlige først og fremmest til sin ret. Vi byder ind med konkrete løsninger på konkrete problemer. I Nye Borgerlige vil vi udvise kriminelle udlændinge konsekvent ved første dom og knytte offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab samtidigt med vi indføre et asylstop.

At stille krav om selvforsørgelse og at vores love og regler bliver overholdt er både retfærdigt og sund fornuft.

Mindre stat – mere menneske!

Vores offentlige frontpersonale, sygeplejersker, læger, lærere og politi bruger mere og mere tid på administration bag skrivebordene end ude blandt borgene, hvor de behøves og skaber værdi. Det skal vi lave om på. Alle danskerne skal have mere frihed og beholde flere af deres egene penge. Skatter og afgifter skal ned.

Der skal rydes op i junglen af regler, som er skabt af DJØF’erne og deres kassetænkning. Jeg ønsker et samfund der baseret på frihed, tillid og ansvar. Vi skal have tillid til vores fagpersonale, borgerne skal bestemme mere og politikerne skal bestemme mindre!

DANSK EXIT – Folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab!

Danmark har brug for et parti med en utvetydig modstand mod EU. I Nye Borgerlige ønsker vi en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab. Danskerne bliver underlagt flere og flere love og regler af EU. Regler og love som er bestemt i Bruxelles langt væk danskerne og det danske folketing.

Vi skal styrke dansk selvbestemmelse og suverænitet i stedet for at afgive endnu mere magt til EU. I Nye Borgerlige er vi ikke imod internationalt samarbejde, men vi ønsker ingen politisk union. Danske love og regler skal altid stå først.

Vi skal have mere frihandel med hele verden og indgå i en alliance med lande, der ønsker frihandel.

I Danmark skal danskerne bestemme!

Gentofte Anahita Malakians

Hent billede i høj opløsning

Nordsjællands Storkreds

SPIDSKANDIDAT
Mette Thiesen

Hent billede i høj opløsning

Jeg er født i 1981 i Fredensborg, hvor jeg også er vokset op. Jeg bor i Hillerød, og jeg har to drenge. Til daglig arbejder jeg som folkeskolelærer.
Mine to drenge er min drivkraft og motivation for at stille op til Folketinget. Dine og mine børn skal i fremtiden kunne leve  i  et frit og trygt Danmark. Derfor skal vi have løst udlændingepolitikken fra bunden.

Vi skal have et totalt asylstop. Vi skal sikre, at udlændinge forsørger sig selv. Og kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Samtidig skal lokalpolitistationer genetableres, og straffe skal hæves.

Politikerne svigter danskerne. Syge danskere kostes rundt i systemet af sagsbehandlere. Det skal være slut. Vi vil nedlægge jobcentrene. Er man som dansker for syg eller nedslidt til at arbejde, skal man have en førtidspension.

Politikerne skal bestemme mindre – og danskerne skal bestemme mere selv. Der skal være færre love og regler, og danskerne skal have lov til at beholde flere af deres egne penge. Vi danskere betaler i forvejen enormt meget i skat. Derfor skal der ikke være brugerbetaling – hverken ved et lægebesøg eller ved at køre over en bro.

Egedal
Nina Froberg

Hent billede i høj opløsning

Årgang 1953. Har mit eget konsulentfirma, hvor jeg arbejder med kvalitetssikring af dokumentation til kommunerne, blandt andet I forbindelse med indstilling til førtidspension og fleksjob. Er mor til to piger og har fem børnebørn. Uddannet engelsk-tysk korrespondent, udd.- og erhvervsvejleder og projektleder. Har opholdt mig en del I Mellemøsten, Østen, Afrika og Europa.
Jeg er blevet aktiv politiker på baggrund af den uheldige udvikling, som skiftende regeringer har påført Danmark siden oliekrisen I 1973. Danmark har været I en uafbrudt positiv udvikling, indtil vi åbnede grænserne for ubegrænset indvandring fra overvejende muslimske lande. Derefter er det kun gået nedad bakke. Den udvikling skal vi have vendt. Et af de områder der optager mig, er indførelsen af halal-certificeringsafgift, som kom for ca. 40 år siden. Der skal fuld åbenhed omkring dette, så danskerne aktivt kan vælge til og fra.

Frederikssund
Jesper Hammer

Hent billede i høj opløsning

Hillerød
Lene Kattrup

Hent billede i høj opløsning

Bosiddende i Hillerød. Uddannet dyrlæge. Arbejder i dag som veterinær konsulent i forsikringsbranchen. Haft forskellige job som specialist og mellemleder/leder i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv.  Har startet og drevet to dyreklinikker. Tidligere medlem af Det Etiske Råd. I parforhold med en filosof, har to voksne børn plus to hunde. Jeg voksede op i Gentofte som den yngste af fire børn. Var borgerlig fra ung (hvilket ikke var uden problemer dengang). Og var imod EU (EF) fra starten af.
Mærkesager: demokratiet, religion og politik, totalitære ideologier. EU/EMD, konventionerne. Frihedsrettighederne. Kriminalitet. Tryghed. Etik. Naturen, dyrevelfærd/dyreværn, økologi.

Jeg står – stort set – samme sted politisk, som jeg hele tiden har gjort – nationalkonservativ og demokrat – men det politiske landskab har ændret sig. Samfundsdebattør, borgerlig fra 16 år.

Min motivation for at stille op er primært pligt. Situationen med stigende islamisering af Europa og Danmark, demokratiets og politikernes svaghed er alvorlig.

Fredensborg
Leif Barbré Knudsen

Hent billede i høj opløsning

59 år, civilingeniør. Jeg arbejder med IT som selvstændig konsulent.
Mindre skat, mindre stat, mindre islam – Nye Borgerlige – sådan! Det bliver mit slogan som folketingskandidat.

Der har været et stort hul i dansk politik, intet parti har været dansk borgerligt, økonomisk liberalt og islamkritisk på een gang. Nye Borgerliges opståen var morgenluft for mig, endeligt kunne man trække vejret frit på alle områder. Mine personlige kæpheste er ytringsfrihed, privatbilismen, støtte til Israel, disruption a’la Trump i EU og FN, samarbejde mellem alle borgerlige organisationer.

Helsingør
Ulla Kokfelt

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 45 år, gift og mor til to piger på 13 og 17 år. Jeg er uddannet geolog og har arbejdet både inden for forskning, stat og kommune.
Danmark har brug for et politisk parti, der vil sætte sine mandater på spil for at løse udlændingepolitikken, vende udviklingen og genoprette trygheden og tilliden til det politiske system. Det er derfor jeg stiller op for Nye Borgerlige.

Rudersdal
Ditlev Otte-Trojel

Hent billede i høj opløsning

Jeg er født i 1982 og opvokset i Holte, hvor jeg i dag bor med min kone og vores tre drenge. Jeg arbejder til dagligt med havvindmølleprojekter i en større dansk virksomhed. Jeg er cand.merc. og MBA af uddannelse og har studeret i både Danmark, USA og Japan. 
Jeg er kandidat for Nye Borgerlige for at bidrage til, at mine børn kan vokse op i et friere, rigere og tryggere Danmark.

Sjællands Storkreds

SPIDSKANDIDAT
Peter Seier Christensen

Hent billede i høj opløsning

Lolland
Josh Bjørkman

Hent billede i høj opløsning

42 år . Erhvervsuddannet inden for hotel og restauration
For mig er det vigtigt at vi kan se kommende generationer i øjnene når vi engang skal give Danmark videre. Danmark skal være bedre for hver generation, derfor er det vigtigt at vi løser problemerne nu og ikke giver regningen videre til vores børn og børnebørn.

Fordi Danmark skal gå i arv!

Faxe
Henrik Engel Elborough

Hent billede i høj opløsning

Født 1963.

Gift og har to voksne sønner.

Driftsleder i DSB.

Kaptajnløjtnant i Forsvaret.

Tidl. projektleder/produktionschef i flere forskellige private virksomheder.

Det er vigtigt for mig, at kunne give mine børn og deres efterkommere mulighed for at leve i et trygt og frit velfærdssamfund.

Den udvikling vi har kunnet følge de seneste år, hvor udlændinge – der ikke ønsker de danske værdier og kultur – mere og mere overtager samfundet er uholdbart.

Et effektivt samfund med mennesket i centrum og frihed for den enkelte er noget jeg vil kæmpe for.

Værdier som Gud, Konge og Fædreland er væsentlige for mig.

 

Vi skal skabe tryghed og velstand i vort samfund.

Undgå centralisering og umyndiggørelse af borgeren.

Større frihed til den enkelte.

Mere menneske – mindre system.

Invester i infrastruktur, klima og miljø – hvor det giver mening.

Et stærkt Politi og Forsvar.

Slagelse
Klaus Juel Hansen

Hent billede i høj opløsning

58 år, opvokset i Slagelse/Korsør. Jeg bor nu i en mindre landsby mellem Slagelse og Skælskør sammen med min hustru. Har 2 drenge som er flyttet hjemmefra, samt vores brune Labrador Waff ?

Har sejlet som sømand i handelsflåden fra 1977, hvor jeg startede som dæksdreng, til 2017, de sidste godt 20 år som kaptajn/skibsfører på store produkt tankere. Siden sidst i 90’erne har jeg også arbejdet med motorcykler, som er en af mine store hobby’er, og siden 2010 har jeg ejet og drevet Slagelse MC Center, siden 2017 på fuld tid. Jeg har en del af min tid til søs siddet i bestyrelsen for et større dansk rederi, samt i bestyrelse for Søfartens Ledere. Så jeg har en del ledelseserfaring med i bagagen både fra jobbet og fra min tid med bestyrelsesposter. Jeg er resultatorienteret og meget praktisk anlagt, handler ud fra viden og erfaring.

58 år, opvokset i Slagelse/Korsør. Jeg bor nu i en mindre landsby mellem Slagelse og Skælskør sammen med min hustru. Har 2 drenge som er flyttet hjemmefra, samt vores brune Labrador Waff ?

Har sejlet som sømand i handelsflåden fra 1977, hvor jeg startede som dæksdreng, til 2017, de sidste godt 20 år som kaptajn/skibsfører på store produkt tankere. Siden sidst i 90’erne har jeg også arbejdet med motorcykler, som er en af mine store hobby’er, og siden 2010 har jeg ejet og drevet Slagelse MC Center, siden 2017 på fuld tid. Jeg har en del af min tid til søs siddet i bestyrelsen for et større dansk rederi, samt i bestyrelse for Søfartens Ledere. Så jeg har en del ledelseserfaring med i bagagen både fra jobbet og fra min tid med bestyrelsesposter. Jeg er resultatorienteret og meget praktisk anlagt, handler ud fra viden og erfaring.

Køge
Martin Knudsen

Hent billede i høj opløsning

56 år, gift og har tre voksne børn.
Jeg er selvstændig erhvervsdrivende.
Med 30 års erhvervserfaring som maskiningeniør, har jeg tilegnet mig en god viden om nationale og internationale forhold.
Med stigende uro, har jeg set udviklingen i Europa, hvor islam på ganske få årtier, har spredt splittelse, ufred og had.
Jeg ser udfordringen for vores demokrati, hvor grundlæggende værdier, som frihed, frisind og tillid er truet.
Jeg foragter fejhed og politisk korrekthed.

Guldborgsund
Bob Richard Nielsen

Hent billede i høj opløsning

Data: 51 år Skolelærer på ZBC erhvervsskoler, Gift med Ulla, sygeplejeske. Bosat i Nykøbing F. Vi har tilsammen 7 sammenbragte børn. Jeg har 4 og Ulla 3 (Hvoraf jeg har adopteret Mia). Dog bor kun 2 hjemme. Vi har for 2 år siden fået vores første barnebarn.
National-konservativ gennem hele livet. De sidste år, før fødslen af Nye Borgerlige var jeg medlem af DF. I min ungdom i starten af 80’erne var jeg lokalformand for en KU-afdeling.

Jeg nyder den politiske sparring med mine lokale partikollegaer og vil gerne ofre tid og penge på, at vi får Danmark drejet i en mere national-konservativ retning. Jeg tilhører ikke den liberale del af partiet, men jeg lader ikke mine personlige idealer overskygge partiets holdninger. Der er noget der er større end mig – og det er partiet og sagen.

 

Mine tanker om mit kandidatur:

 

Jeg vil loyalt arbejde frem mod, at Peter får et godt mandat i Sjællands storkreds. Skulle Peter på et tidspunkt have brug for en orlov, vil jeg loyalt varetage partiets interesser om jeg skulle opnå suppleant-valget. Skulle vi få 2 medlemmer på tinget fra vores storkreds, vil jeg læne mig op af flertallets beslutninger og søge at hjælpe hvor jeg kan.

Jeg er tilnærmet Rindalist og interesserer mig for kultur, uddannelses og udenrigspolitik.

Kalundborg
Tonny Voldby Pedersen

Hent billede i høj opløsning

Jeg er et familiemenneske med stærke følelser for det lokale og nære. Gift på 13. år og har to børn på 9 og 12 år samt en lille gård med fritidslandbrug. Jeg er tjeneste gørende officer i Flyvevåbnet og er der ud over uddannet elektriker.
. Jeg beskæftiger mig med politik fordi jeg vil bevare Danmark som et frit og demokratisk land.

Vordingborg
Jørn Rasmussen

Hent billede i høj opløsning

Jørn Rasmussen er født på Lolland. 10. klasses uddannelse.
Arbejdet i Canada 2x½ år, Tyskland ½ år.
Landbrugstekniker (1977).
Jorden rundt begyndende med Den Transsibiriske Jernbane (1979).
Bosat i Vordingborg pga. arbejde i lokal landboforening (1980).
Merconomuddannet i regnskab (1989).
Medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse i 2 år (1991- 1993).
Systemansvarlig i Cateringfirma (2001-2011).
Eget EDB firma (1991-2000) og (2012 – ).
Da jeg er fra begyndelsen af 1950`erne og har gået i en landsbyskole på Lolland har jeg oplevet alle de ulykker 2 kommunal- og diverse strukturreformer har været for landdistrikterne. Derfor ved jeg hvor vigtigt decentralisering er.
En skatteplyndring der ingen befolkning er værdig og misbrug af miljøbegrebet, der både udfordrer retssikkerhed og underminerer ejendomsretten, gør at jeg ser Nye Borgerlige som et lys i mørket og det rette sted for mig.
Når jeg kommer i Folketinget vil jeg arbejde for, at staten kun skal varetage de egentlige kerneydelser og politik skal generelt fylde mindre. Derved styrkes civilsamfundet og du får større indflydelse på eget liv og lov til at beholde flere af egne tjente penge.

Roskilde
Thomas Vesth

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 54 år og været politimand i knap 30 år. De forurettede i straffesager skal behandles bedre og langt flere sager skal opklares. Jeg vil passe bedre på Danmark, og vores demokrati skal ikke overtages af sharia-lovgivning.
Jeg vil prioritere de ældre og svage højt, mens migranter og flygtninge ikke skal til Danmark med den meget høje omkostning til følge.

Jeg ønsker et godt Danmark.

Næstved
Bo Erik Hansen

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 43 år gammel og bosat i Næstved kommune, sammen med min kone og vores 2 piger.

Grunden til jeg er gået ind i politik er, at jeg har oplevet svigt på svigt, fra tidligere regeringer. 

Jeg oplever bureaukratiet blive mere og mere udbredt, alt bliver styret centralt og borgeren får mindre og mindre indflydelse på sit liv. 

Det vil jeg kæmpe for at lave om på.

 

Jeg vil kæmpe for vi får sat rute 54 igang, hurtigst muligt, samt arbejde for en tvær forbindelse fra Næstved til Kalundborg. 

Sjælland er i alt for lang tid, blevet nedprioteret, på vores infrastruktur.

Jeg vil arbejde for, at plejepersonale for ældre, men også for børn og unge, får mere tid til deres arbejde, istedet for dokumentation, for dokumentationens skyld. 

Personalet indenfor pleje, har i alt for lang tid, måtte løbe alt for hurtigt, så hurtigt, at det menneskelige i arbejdet, er gået tabt.

Skolerne bliver mere og mere centralt styret, flere og flere beslutninger, bliver truffet over hovedet på skoleleder, lærer, elever og forældre, som bare kan stå og se på embedsværkets drift.

Ringsted
Janni Walies

Hent billede i høj opløsning

38 år. Lægesekretær, sundhedskommunom stud.
Jeg har meldt mig ind i Nye Borgerlige, fordi Danmark har brug et borgerligt parti, der tør at sige tingene som de er – baseret på dokumentation og fakta. Jeg er ikke politiker, men jeg har fået nok af lappeløsninger og tomme løfter. Foruden udlændingepolitikken brænder jeg for Sundhedsområdet. Jeg vil arbejde for decentralisering og oprydning i Sundhedsvæsenet. Jeg vil arbejde for, at vi får mindre sygehuse tilbage til nærområdet, tæt på borgerne.

Fyns Storkreds

SPIDSKANDIDAT
Klaus Kroll

Hent billede i høj opløsning

Selvstændig, gift og har to børn.
Arven vi videregiver til vores børn skal ikke tynges af vores generations manglende vilje til at passe på det frie og tillidsbaserede samfund vi og vores forfædre har slidt og slæbt for at skabe.

Vores frihedsrettigheder kræver en fortsat kamp for at opretholde og den kæmper vi bedst i Nye Borgerlige. Danmark som fri og stærk nation er min mærkesag.

Odense Øst
Benny Bindslev

Hent billede i høj opløsning

Nyborg
Annette Skov Andersson

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 57 år. Jeg har i over 30 år arbejdet som sygeplejerske, langt det meste af tiden i akutområdet i Region Hovedstaden.

Jeg har været med i Nye Borgerlige fra partiets start, blandt andet som hovedbestyrelsesmedlem

Jeg er udover at være folketingskandidat også sundhedsordfører for partiet. Danmark har brug for Nye Borgerlige.

Jeg ønsker at Danmark skal bevares som et frit, trygt og rigt land, også for de kommende generationer.

Vi har pligt til at passe på det Danmark, som vi er givet i arv.

Vores frihed, værdier og kultur skal ingen udefra have lov til at ændre. Disse ting skal vi værne om, vi skal forsvare dem og passe på dem.

Vores danske værdifællesskab skal styrkes. I Danmark skal danskerne bestemme. I Danmark skal kun dansk lovgivning gælde. Vi skal insistere på Danmarks nationale suverænitet.

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Ikke flere lappeløsninger. Der skal gribes fat om nældens rod.

Islam skal ingen indflydelse have i Danmark.

Politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme mere selv.

 

Det offentlige sundhedsvæsen har brug for, at vi får sat en ny og bedre kurs.

Vi skal have fokus og ressourcer tilbage til kerneopgaverne, som er diagnostik, behandling, pleje og omsorg for patienterne/ borgerne.

Der er brug for et markant og effektivt opgør med djøffisering, regel- og dokumentationstyranniet og det generelle administrative altødelæggende åg, som desværre har fået alt for stor magt. De administrative medarbejderes antal skal nedbringes betydeligt i sundhedsvæsenet.

Vi skal have den faglige styring og ledelse tilbage, ikke mindst på sygehusene, hvor lægefagligheden gennem mange  år helt forkert, er blevet trængt i baggrunden.

Jeg vil arbejde for en decentralisering af sundhedsvæsenet. Jeg og Nye borgerlige mener, at det var en fejl at lukke de mindre lokale velfungerende sygehuse. Der er brug for både sygehuse med højtspecialiseret ekspertise og mindre nære sygehuse, som varetager de mindre komplicerede sygdomme og tilstande.

Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men et både og.

Vi skal i de kommende år være meget opmærksomme på at få rekrutteret og ikke mindst fastholde de allerdygtigste medarbejdere. Det skylder vi patienterne.

 

Jeg og Nye Borgerlige ønsker ikke at offentligt ansatte medarbejdere bære muslimsk tørklæde i arbejdstiden. Det ønsker vi et forbud imod.

Vi ønsker at nedlægge de indvandrermedicinske klinikker rundt omkring i landet. I Danmark behandler vi patienter ud fra symptomer/ lægefaglig diagnostik/ vurdering, ikke ud fra etnicitet.

 

I Nye Borgerlige mener vi naturligvis at sundhedsvæsenet/ sygehusene skal drives ud fra borgernes behov og ønsker. Ikke med udgangspunkt i hvad der passer i et excel-ark. Med andre ord lægefaglighed over embedsværk.

Sydjyllands Storkreds

SPIDSKANDIDAT
Pernille Vermund

Hent billede i høj opløsning

Tønder
Anne Marie Buch

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 50 år gammel, narkoselæge ved Sygehus Sønderjylland. Jeg har 4 børn, hvoraf jeg har adopteret de 2 som eneadoptant. Mig bekendt den eneste der har fået lov til at adoptere nr 3 og 4 som eneadoptant. De er fra hhv Vietnam og Ethiopien så vi er en rigtig Bennetton-familie. Jeg har boet i Kina i 4 år, og har en kinesisk svigerdatter. Så vidt de idelige beskyldninger om racisme.

Jeg var medlem af DF næsten siden deres oprettelse og frem til 2015 da de svigtede fatalt.
Jeg havde allerede dengang haft nok nærkontakt til muslimske lande til at jeg vidste at kulturer hvor islam er bærende faktor ikke er ønskværdige. Indvandringspolitikken har således været det suverænt vigtigste for mig fra dag 1 som aktiv i politik.

Ud over indvandringspolitik er ældrepolitik, sundhedspolitik og landbrugspolitik også vigtige emner for mig.

Danmark står i et vadested. Vi har i 30 år tilladt indvandring fra muslimske lande, og med denne er naturligvis fulgt islam. Vi har tilladt islam at slå rod i vores land, og med dette er fulgt voldelig dominansadfærd, særkrav og idelige konflikter. Denne udvikling skal stoppe, og den skal vendes hvis vores efterkommere skal arve et Danmark der er ligeså rigt og trygt som det vi selv arvede.

Ud over indvandringspolitik er ældrepolitik, sundhedspolitik og landbrugspolitik også vigtige emner for mig.

Sønderborg
Bo Kleis Christensen

Hent billede i høj opløsning

Aabenraa
Jan Køpke Christensen

Hent billede i høj opløsning

Jeg er forhenværende medlem af Folketinget, hvor jeg var formand for Folketingets Sundhedsudvalg.

Tidligere byrådsmedlem og amtsrådsmedlem.

Gift og familiefar til to drenge.

Arbejdsliv uden for politik: Håndværker, selvstændig erhvervsdrivende, lærer, erhvervskolelærer, journalist (DJ).

Født og opvokset i Sydjylland.

Jeg mener ikke længere vi kan vente på at de valgte politikere tager fat om nældens rod. Vore næste generationer, herunder vore børn og børnebørn, skal ikke kunne bebrejde mig for ikke at have gjort nok, for for at kæmpe for demokrati og folkestyre. Vore grundlæggende danske værdier, føler jeg mig forpligtet til fortsat at arbejde politisk for.

 • Der skal derfor indføres total asylstop.
 • Udlændinge skal forsørge sig selv.
 • Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom.

Vi skal sikre anstændig velfærd for vore ældre, syge og svage. Stop med at sende syge og svage i nytteløse jobforløb da det er spild af skattekroner.

Vore børn og børnebørn skal sikres en tryg fremtid. De skal ikke belastes af en fejlslagen udlændingepolitik.

Danmark er vores land og derfor er vores pligt at passe på det.

Vi skal have reel grænsekontrol. Både ind i landet, men også ud af Danmark.

Mere Menneske – mindre system! Det er bl.a det jeg står for.

Kolding Syd
Per Frostholm

Hent billede i høj opløsning

Vejle Nord
Mikkel Bjørn Sørensen

Hent billede i høj opløsning

Østjyllands Storkreds

SPIDSKANDIDAT
Lars Boje Mathiesen

Hent billede i høj opløsning

Randers Syd
Niels-Christian Braad

Hent billede i høj opløsning

Niels-Christian Braad er opstillet i Østjyllands Storkreds for Nye Borgerlige. Han har været politisk aktiv i ca. 20 år. Han har været Byrådskandidat og folketingskandidat. Ved sidste kommunalvalg stillede han op for Nye Borgerlige. Han har haft flere tillidshverv formand, Hegnsynsmand og domsmand ved retten i Randers.

Niels-Christian Braad bor i Randers og er uddannet civiløkonom HDA. Hans fritidsinteresser er hans motorcykel, pistolskydning og den kinesiske kampkunst Tai Chi.

Randers Nord
Lars Axel Nielsen

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 47 år, født og opvokset i Randers. Jeg har tre drenge og en pige i alderen 4-16 år. Bor med min kæreste i Øster Tørslev lidt uden for Randers.

Har gået ti år i folkeskole, uddannet som kølemontør i 1992 og arbejder i dag som kølemontør i et landsdækkende firma, hvor jeg også er tillidsmand.

Jeg er ikke politiker af profession. Jeg er en håndværker, der er blevet træt af de siddende politikeres massive svigt over for deres vælgere. Politikere, der for egen vindings skyld kun hvert fjerde år ved lige nøjagtig, hvad der skal til for at få Danmark på rette kurs, for derefter at glemme eller gemme det til næste valgkamp.

Jeg er vant til at gøre tingene ordentligt. En mand fra gulvet, der med jeres hjælp vil gøre det muligt igen at genvinde respekten for en folkevalgt.

En mand, der siger det, han mener og mener det, han siger!

Mine mærkesager er børn, unge, ældre og det massive overforbrug på offentlig ledelse i stedet for varme hænder.

Horsens
Niels Børge Eriksen

Hent billede i høj opløsning

58 år. Elektronikmekaniker (Mesterlære).

Arbejder som værkfører i en service afdeling.

Jeg er gift siden 1996. Ingen egne børn.

Jeg er ny i politik og der er meget at lære og jeg vil prøve at gøre en forskel.

 

Der er sket meget i Danmark de sidste 4-5 år, en masse lappeløsninger som ikke er det bedste for Danmark.

Vores Velfærds-, ældre- skole-, sundheds-, politi- og forsvarssektorer er kørt i sænk.

Pengene mangler og er brugt på de nytilkomne som ikke er berettiget til denne foræring.

Der skal gøres noget inden det er for sent, og det vil jeg være med til.

Nye Borgerliges 3 ufravigelige krav er nødvendig for at få vores Danmark tilbage

 1. Der skal indføres et totalt asylstop.
 2. Udlændinge skal forsørge sig selv.
 3. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom.

Aarhus Øst
Inger-Marie Tryde Martensen

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 45 år, mor til to børn på henholdsvis 8 og 10 år. Jeg er ansat som forsikringskonsulent i en a-kasse og har arbejdet med a-kasselovgivning i omkring 17 år.
Jeg har altid været optaget af samfundet omkring mig.

I min tid i Sønderjylland var jeg optaget af Scientologys store opkøb af huse og etablering af skoler og Region Slesvig/Sønderjylland. I min tid i Tingbjerg, ved København, var jeg medlem af og formand for forskellige beboerråd og kulturforeningsformand i Tingbjerg. Jeg var meget optaget af integrationsarbejde og var meget aktiv i livet i Tingbjerg indtil jeg flyttede til Nørrebro.

I dag bor jeg i Studstrup i Århus kommune. Her er jeg medlem af Studstrup borgerforenings bestyrelse.

Sideløbende med mine engagementer i det lokale har jeg været interesseret i og optaget af EU-debatten. Jeg har været opstillet til EU-parlamentsvalg for Juni- og Folkebevægelsen, og har altid været for samarbejdet mellem selvstændige nationer i Europa – ikke for en europæisk union.

Med de erfaringer jeg har gjort mig og stadig gør mig, inde for mit felt, så kan jeg kun være enig i Nye Borgerliges politik.

Vi skal have meget et enklere sikkerhedsnet i Danmark.

Vi skal have fokus på hvorfor og til hvad vi betaler SKAT.

Vi skal have respekt om de midler der er tjent og betales til den kasse som skal hjælpe os når livet slår kolbøtter og er svært og så skal vi naturligvis have lovgivning tilbage til Danmark til de folkevalgte.

Vores stemmer skal have vægt – derfor stiller jeg op for Nye Borgerlige og derfor opfordre jeg dig til at stemme på os.

For frihed, folkestyre og national suverænitet – Nye Borgerlige.

Aarhus Syd
Caroline Mathilde Reitzel

Hent billede i høj opløsning

Vestjyllands Storkreds

Skive
Helge Hoffmann

Hent billede i høj opløsning

Helge Hoffmann, 56 år, uddannet som cand.phil. i historie, arbejder som freelance oversætter.

Det Danmark, jeg selv fik givet, vil jeg gerne videregive intakt til mine børn og børnebørn.

Derfor vil jeg styrke og værne om mit land og mit folk og vores nationale værdifællesskab.

Første skridt er at gribe om nældens rod i udlændingepolitikken med Nye Borgerliges tre

ufravigelige krav.

Dernæst må vi genvinde den nationale suverænitet, som vi har afgivet til EU.

Vejen videre frem er: Færre love og regler. Politikerne skal bestemme mindre.

Struer
Tina Hedegaard Petersen

Hent billede i høj opløsning

Ikast
Thomas Bachmann

Hent billede i høj opløsning

Født 1966 i Aalborg, bor i Ikast med søn på 15 og min kæreste. Er IT-konsulent og har tidligere arbejdet som CIO, CTO, CEO. Udd. IA ass. Mediekoordinator samt selvstændig i en årrække.

Det har altid været et tæt parløb mellem min politiske holdning og Danmarks fremtid. Har tidligere, i tiden med Pia støttet DF, men efter opstarten af Nye Borgerlige i 2015 var min formand Pernille og parti fundet. Mit politiske fokus vil altid være på et frit, rigt og sikkert Danmark.

Jeg stiller op for at gøre en forskel, for at kunne kigge min familie og venner i øjnene og sige, Jeg gjorde en forskel. Jeg tror på samarbejde og viljen til at gennemfører vores politik. Den bærende kraft er at kæmpe for de som ikke kan. Vores børn, unge, ældre, syge og handicappede har stor betydning for mig. Det samt sikre, at Danmark forbliver Danmark for vores efterkommere.

Silkeborg Nord
Gitte Keller

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 52 år, gift og mor til 3 piger. Til daglig arbejder jeg som freelance bogholder, men er oprindeligt uddannet teknisk designer. Ved siden af arbejdet, driver vi som familie en salgs-, trænings- og konkurrencestald med primært springheste.
Jeg mener samfundet er hastigt på vej i den forkerte retning.

Ikke integrerbar indvandring og religiøs fanatisme, får lov at slå rod i Danmark.

EU tilraner sig mere og mere magt, og indskrænker dermed danskernes frihed.

Flertallet af vores folkevalgte gør intet for danskerne, men bruger energien på at sikre egne karriereplaner.

Jeg stiller op, fordi det er den eneste måde, jeg kan se mine piger i øjnene og sige, at jeg gjorde hvad jeg kunne.

Viborg Vest
Peter Grydehøj

Hent billede i høj opløsning

Jeg er 66 år, speciallæge i psykiatri og almen medicin, arbejder som uddannelsesansvarlig overlæge på psykiatrisk hospital. Gift med Jolanta, der er reumatolog. Vi har i alt 4 voksne børn. Kultur, rejser, golf og bridge er, foruden politik, blandt mine hovedinteresser.
Den udvikling, vi i Danmark har gennemlevet de sidste 35 år, har medført en forværring af den almindelige danskers hverdag. Samfundet er blevet mere utrygt, kriminaliteten grovere.

Vi skal have stoppet den  indvandring, der er årsag til disse problemer.

Der er ikke nok økonomi til at sikre borgernes basale velfærd.

Samtidigt bruges mange penge på unyttige projekter.

Nordjyllands Storkreds

SPIDSKANDIDAT
Poul Højlund

Hent billede i høj opløsning

Personligt
Årgang 1953, cand.mag. Stammer fra Brovst i Nordjylland, bor i Midtjylland og har det meste af livet boet på landet. Jeg har fire voksne børn og seks børnebørn – indtil videre. At leve i et frit land er ogsâ deres ret.
BY: Kjellerup
HJEMBY: Brovst

Erhvervserfaring
KONSULENT OG UNDERVISER, SELVSTÆNDIG
1999 – 2010 (Kjellerup)
KONSULENT OG UNDERVISER, DANSK MANAGEMENT FORUM
1996 – 1999 (København)
SECRETARY GENERAL, EUROPEAN COMMITTEE FOR BANKING STANDARDS
1995 – 1996 (Bruxelles)
AFDELINGCHEF, PROVINSBANKEN OG DANSKE BANK
1986 – 1995 (Århus)
GYMNASIELÆRER, LANGKÆR GYMNASIUM
1981 – 1986
Uddannelse
CAND.MAG., AARHUS UNIVERSITET
Hovedfag i historie og bifag i musik
CAND. SCIENT. DELEKSAMEN I DATALOGI, AARHUS UNIVERSITET
Politisk erfaring
SPIDSKANDIDAT I NORDJYLLANDS STORKREDS, NYE BORGERLIGE
2018 – I dag

Skribent og debattør gennem de seneste 20 år, fortrinsvis Jyllands-Posten og DR. Skarpe meninger om islam, EU, indvandring, Danmarks suverænitet og enestående samfund – og om politikernes manglende indblik, udsyn og handlekraft. Stammer fra Nordjylland, bor i Midtjylland og har det meste af livet boet på landet. Jeg har fire voksne børn og seks børnebørn – indtil videre.

Brønderslev
John Bjerg

Hent billede i høj opløsning

54 år udlært murersvend, gift og har to drenge.

Forlod skolen i 1979 i 8. klasse og startede straks på fuldtidsarbejde som arbejdsdreng i håndværkerfirma. Herefter ølkusk i 8 år, selvstændig købmand i 7 år og siden 1998 murer.

Har været medlem af Fremskridtspartiet 1983-98 og DF 1999-2017.

Mærkesager er asylstop, udvisning af kriminelle udlændinge, ingen offentlige ydelser til udlændinge, lukning af jobcentre og stop for gratis arbejdskraft til erhvervslivet, hurtig afklaring af syge borgere, og udmeldelse af EU.

Himmerland
Niels Christensen

Hent billede i høj opløsning

Selvstændig erhvervsdrivende.  NCmaskinhandel/Agro52 aps.

Kort cv.  – traktor mekaniker, konstabel-fly mekaniker, -maskintekniker, Faglærer,-Pædagogikum, har alle HF fag,  Selvstændig.  Mærke sager.  -Skat, -Erhverv, -Magt og penge ud til kommunerne. Meget mindre stat. ! Konkurrence langt ind i staten. Forbillede Schweiz.

Politiske Mærkesager:

Magten tilbage til kommunerne, der skal fungerer som firmaer.

Skatte systemet skal tilbage til kommunerne.

Staten skal være meget mindre. Magten skal ud til folket.

Staten skal kun tage sig af de helt store ting. Militær, Udenrigspolitik, International forskning. ect..

Indvandrere skal forsørge sig selv. Ingen penge til ikke statsborgere. Ingen integrationsprojekter.

Danmark skal ud af EU, Danmark skal skabe handelsaftaler med alle lande.

Hjørring
Frode Larsen

Hent billede i høj opløsning

 1. Blev født 18-04-1953 i Vidstrup
 2. Gik 7 år på Højene skole
 3. I 1967 kom op til møbelpolstre Simon Nielsen og var der i 5 år til 1972
 4. kom ind som soldat 1973 og blev konstabel
 5. 1973 d. 7-7 blev gift med Lisbeth Larsen
 6. 1973 Fik en datter Karina Tideman Schou Larsen
 7. 1973 Jeg blev medlem af Fremskridtspartiet
 8. 1974 Fik en søn Karsten Tideman Schou Larsen
 9. 1975 startet som selvstændig møbelpolstre / tæppehandler i Vrå
 10. 1977 startede jeg en ungdomsklub i Vrå hvor der var over 300 medlemmer
 11. 1978 fik en datter Kamilla Tideman Schou Larsen
 12. 1980 købte jeg Smidstrupvej 331 og startede møbel og autopolstring
 13. 1986 vandt nordens flottes interiør i polstring af lastbiler har siden vundet førstepladsen 19 gange i Jönköping
 14. 1986 Blev skilt
 15. 1989 blev valgt ind i kommunalbestyrelsen for Fremskridtspartiet blev 2. viceborgmester og medlem af socialudvalget
 16. 1990 blev d. 15-9 gift med Susan Dalstrøg
 17. 1990 fik en 15 års gammel søn Michael Dalstrøg
 18. 1993 blev genvalgt i kommunalbestyrelsen for Fremskridtspartiet blev 2. viseborgermester
 19. 1997 ønskede ikke genvalg til kommunalbestyrelsen på grund af at jeg mener at har man siddet i 2 perioder skal man være ude mindst 1 perioder så vi ikke får levebrøds politikere
 20. 2001 Blev for tværpolitiks liste som jeg selv startede valgt i kommunalbestyrelsen hvor jeg sad i teknisk udvalg
 21. 2005 ønske ikke genvalg til kommunalbestyrelsen på grund af kommunesammenlægning det blev til i alt 13 år som kommunalpolitiker
 22. 2016 gik jeg 1 november på efterløn fra mit firma FL-BUUR design som i dag har 21 mand i arbejde 2 sælgere i Norge og en afd. I Sverige
 23. Karina og Karsten min datter og søn overtog firmaet
 24. 2016 07 november blev der afholdt afskedsfest hvor der var åben hus der var over 300 til heldstegt gris
 25. 2016 blev jeg folketingskandidat for Nye Borgerlige
 26. 2017 stillede jeg op til kommunevalg for Nye Borgerlige men blev ikke valgt
 27. 2017 Flyttede vi til vejbyvej 577  9760 Vrå
 28. ER i dag folketingskandidat for nye borgerlige og håber jeg bliver valgt og at min livserfaring kan bruges i folketinget, som allerhøjeste grad mangler.
Jeg vil arbejde for:

 1. Fuldt asylstop i Danmark
 2. Stop offentlig forsørgelse til udlændinge
 3. Kriminelle udlændinge udvises efter første dom
 4. Lad de syge blive raske, de skal ikke jages. Luk jobcentrene
 5. Flere varme hænder til ældreområdet
 6. Udelukkende danske statsborgere skal have valgret til kommunal-og regionsvalg