Jobcentrene skal lukkes – det er frås med danskernes penge

Politikerne har udviklet et system, der piner og plager de syge og nedslidte, sætter for mange på livslang offentlig forsørgelse, men reelt set ikke skaffer ret mange ledige et job.

Det er virkeligheden i de kommunale jobcentre. Derfor skal de lukkes.

Jobcentrene koster alene i administration mere end 5 mia. kroner om året. Hele den mislykkede indsats i jobcentrene, der kun skaffer jobs til ganske få, løber op i mere end 14 mia. kroner om året. Lovgivningen på det område alene er på mere end 29.000 sider!

Det er et frygteligt frås med danskernes penge, som bør stoppes.

Nye Borgerlige mener, at man skal lukke jobcentrene og begynde forfra. Tillid og respekt skal være de bærende byggesten:

  • Udlændinge skal forsørge sig selv
  • Syge og nedslidte kontanthjælpsmodtageres erhvervsevne skal vurderes af et objektivt, lægefagligt råd
  • Tildeling af midlertidig eller permanent førtidspension til danskere skal gå hurtigere og være mere smidigt
  • Formynderiet skal afløses af tillid og hjælp frem for kontrol og styring
  • Raske og rørige skal tage ansvar for eget liv

For det første skal udlændinge slet ikke modtage offentlige ydelser. De må forsikre sig privat mod arbejdsløshed. Vil eller kan de ikke forsørge sig selv, må de tage hjem eller et andet sted hen.

Det vil lette byrden på danskernes skuldre gevaldigt.

For det andet skal syge og nedslidte danskere på kontanthjælp ikke pines og plages. De skal have hjælp og ud af kontanthjælpssystemet.

Det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse to til fem timers arbejde ud af folk, der reelt set ikke magter det. Samtidig er det tåbeligt, at man giver den samme ydelse til folk, uagtet hvor meget erhvervsevne de vurderes at have.

Det gør ikke noget godt for de mennesker, og samfundsøkonomisk er der tvivlsom gevinst ved det. Vi giver dem hellere en midlertidig eller en permanent førtidspension.

Når man først har fået de syge og nedslidte ud af kontanthjælpssystemet og fået gennemført, at udlændinge slet ikke skal være på offentlig forsørgelse, så kan man indføre en simpel trappemodel, som gør al kontrol overflødig.

Trappemodellen

De første tre måneder af din ledighed får du fuld kontanthjælp. Derefter nedsættes kontanthjælpen hver tredje måned, så du efter et år rammer Ydelseskommissionens grundsats på 7.600 kroner. Forsørgere får et forsørgertillæg, som ikke aftrappes.

Det vil – især hvis vi kombinerer det med lavere skat på arbejde i bunden af indkomstskalaen – give et meget stærkt incitament til, at man finder sig et job hurtigt.

Hvis man har brug for hjælp til jobsøgning, kan man få en voucher til at købe hjælp hos en privat jobkonsulent, hvor betalingen kun falder, hvis indsatsen fører til job.

Det kan godt gøres enkelt.

Trappemodellen vil spare milliarder i administration og frigive cirka 9.000 offentligt ansatte til gode, produktive jobs i den private sektor.

Borgerlige løsninger skal bygges på målsætningen om, at politikerne skal bestemme mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.