Islam skal ingen indflydelse have i samfundet

Vores nationale værdifællesskab bygger på frihed, ligeværd, demokrati og retsstat.
Det er værdier, der alle er i opposition til islam. Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, der gør os danske og den kraft, der holder os sammen.
Men vi skal ikke forbyde islam. I et frit samfund, forbyder man ikke tanker, tro, holdninger og meninger. Hvis vi gør det, vil vi ikke være bedre end Saudi Arabien, hvor man kastes i fængsel for at have biblen liggende i skuffen. Vi skal heller ikke forbyde moskeer. At forbyde mursten er ingen løsning.

Hvad skal vi så gøre for at styrke vores nationale værdifællesskab og dæmme op for islams nedbrydende indflydelse?
Vi kan og skal gøre meget mere, end der bliver gjort i dag.

Ingen særbehandling

Vi vil ikke tillade offentlig særbehandling af muslimer. Hverken i svømmehaller, daginstitutioner, på uddannelsessteder eller andre steder i det offentlige rum. Ingen badeforhæng, halalmad, bederum eller anden form for særbehandling.

Muslimske tørklæder ud af skolen

Vi vil ikke tillade piger at bære muslimsk tørklæde i skoletiden. Hvad de gør i deres fritid, må de selv om. Vi vil heller ikke tillade kvinder i offentlige stillinger at være tildækkede. Hvad private virksomheder tillader, må de selv om.

Ingen tilskud til muslimske friskoler

Vi vil ikke give tilskud til muslimske gymnasier og skoler. Islam undertrykker de demokratiske værdier, det danske samfund bygger på, og de muslimske skoler skal derfor ikke have offentlig støtte.

Udenlandske prædikanter ingen særrettigheder

Vi vil fjerne den særlige opholdstilladelse til religiøse prædikanter. Imamer fra de arabiske lande må søge om ophold på lige fod med alle andre udlændinge.

Styrke ytringsfriheden

Vi skal frit kunne kritisere religioner og ikke lægge unødvendige bånd på det frie ord. Vi vil derfor afskaffe både blasfemiparagraffen 140 og racismeparagraffen 266b i straffeloven, som begrænser ytringsfriheden og den fri meningsudveksling.

Forkyndelse af vold skal straffes

Opfordring til vold er allerede strafbart, men politi og anklagemyndighed skal have bedre værktøjer og beføjelser til at kunne skride ind overfor islamiske prædikanter, der forkynder de afsnit i koranen, der opfordrer til vold og drab på kvinder, homoseksuelle, jøder og kristne. Vi vil ikke acceptere, at imamer kan opfordre til vold under dække af deres religion.