02.08.2018 Indvandrerne fra de muslimske lande vil være en belastning for det danske samfund i al evighed, hvis vi fortsætter med at stille offentlig forsørgelse i udsigt til de migranter, der søger hertil.

Finansministeriet lavede for nylig en fremskrivning, hvoraf det fremgik, at danske skatteydere vil skulle betale mere end 33 milliarder kroner om året hvert år de næste 82 år. Det var så langt, Finansministeriet regnede. I praksis betyder 82 år for evigt.

Det skal vi ikke acceptere. 33 milliarder er omtrent det samme, som vi investerer i folkeskolen. At spilde så mange penge hvert år på at forsørge migranter er uansvarligt overfor danskerne i dag og især overfor de kommende generationer, som vi pålægger at løse de problemer, som politikerne nægter at gribe fat om i dag.

Nye Borgerlige vil gøre op med det hele. For det første vil vi afskaffe adgangen til at få asyl i Danmark og udelukkende hjælpe flygtningene i deres nærområder. Det er mere effektivt, mere retfærdigt – og så er det billigere.

For det andet vil vi forlange, at alle udlændinge i Danmark forsørger sig selv. Offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, SU, boligsikring, børnetilskud, familieydelse, førtidspension osv. skal reserveres danske statsborgere.

Vi skal værne om det nationale værdifællesskab
Det er det rigtige at gøre. Vi danskere er sammen i et nationalt fællesskab, hvor vi tager os af hinanden, når vi ikke kan klare os selv. Det har vi indrettet samfundet på, og det giver værdi for os alle sammen og tryghed til den enkelte.

Det nationale værdifællesskab skal vi værne om. Det hænger sammen med vores nationale identitet, vores historie og vores kultur.

Denne gensidige solidaritet og forpligtelse kan vi ikke automatisk udstrække til at gælde enhver, der kommer til landet uden at være en del af det nationale fællesskab. Erfaringen fra årtiers fejlslagen integration af indvandrere beviser det.

En opgørelse fra Finansministeriet for et par år siden viste, at vi bruger op mod 8 milliarder kroner om året i forsøg på at integrere migranterne, men pengene er i stort omfang spildt.

Selvom vi i øjeblikket har en buldrende højkonjunktur og mangel på arbejdskraft, så er kun omkring en fjerdedel af indvandrere fra de muslimske lande kommet i arbejde, når de har været her i tre år.

Det fremgår af en undersøgelse, som Dansk Arbejdsgiverforening offentliggjorde i sidste uge.

http://www.agenda.dk/2018/07/flere-syriske-flygtninge-kommer-i-job/

Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til statsborgerskabet
Det til trods for massive offentlige tilskud til beskæftigelsesindsatsen. DA og regeringen kalder det en succes. Jeg kalder det håbløst, når 3 ud 4 indvandrere sidder mere end 3 år og kukkelurer uden at bestille noget og lader sig forsørge af deres danske værter. For afghanerne er det 1 ud af 6, der kan forsørge sig selv efter tre år.

Når de ikke har lært det efter tre år, kommer de aldrig til det. Det er netop den viden, der gør, at Finansministeriet fremskriver udgiften på 33 mia. kr. om året fra i dag og ud i al evighed.

Den eneste måde, danskerne kan få råderet over deres egne penge igen, er at knytte retten til offentlig forsørgelse til statsborgerskabet. Udlændinge må forsikre sig privat mod tab af indtægt, hvis de vil bo og arbejde her i landet.

Det er også den eneste måde at sikre, at vores nationale fællesskab, hvor vi villigt tager ansvar for hinanden og hjælper de svage og uheldige gennem en svær tid, kan bestå.

Nye Borgerlige går til valg på at få dette gennemført.

At udlændinge skal forsørge sig selv og retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab er ét af vores tre ufravigelige krav.

De andre to er et totalt stop for tildeling af asyl og konsekvent udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom.

 

Venlig hilsen
Pernille Vermund