Flere afgifter gør INGEN rigere

Så meget stiger energiafgifterne på diesel og benzin i 2024

Energiafgifterne på diesel og benzin stiger med 7,7 %.

Kører du cirka 20.000 kilometer om året, vil du alene med energiafgiften opleve en stigning på 515 kroner om året.

Det vil ramme bilister og pendlere – heriblandt børnefamilier og folk i landdistrikterne.

Nye satser for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen træder i kraft, men…

Så dyrt bliver det

Samtidig med at de nye satser for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen træder i kraft, stiger energiafgifterne på benzin og diesel med svimlende 7,7 %.

Det betyder, at en liter benzin til 15 kroner vil koste 15,41 kroner, da momsen også kommer til at stige i takt med den nye energiafgift.

Dieselafgiften på 2,85 kroner vil stige med cirka 27 øre med moms.

Nedsæt benzin- og dieselafgiften til EU’s minimumssats

Det skal være bedre, billigere og mere betryggende at være bilejer i Danmark. Derfor skal der ryddes op i den jungle af regler, afgifter og snørklede ordninger, som skiftende regeringer har indført.

En lempelse af benzin- og dieselafgiften til EU’s minimumssats vil reducere statens provenu med 0,5 milliarder kroner årligt.

Danskerne vil til gengæld opleve, at de sparer over 3 milliarder kroner årligt. En for staten forholdsvis lille skattelempelse kan dermed betyde, at hver bilejer sparer cirka 1.000 kroner årligt.

Højere afgifter går ud over os alle

Det bliver dyrere for danskerne at køre til og fra arbejde eller hente børnene fra skole og fritidsinteresser.

Det går især ud over to grupper. Vi ved, at særligt familierne og folk i landdistrikterne er dem, der betaler mest i bilafgifter. De står nu til at blive endnu hårdere ramt.

Hvorfor så det? Fordi et flertal i Folketinget for flere år siden har bestemt, at energiafgiften på brændstof hvert år skal justeres på baggrund af prisudviklingen – to år forinden.

Det betyder, at de seneste års inflation nu vil medføre, at staten hæver afgifterne usædvanligt meget – og dermed opkræver endnu flere af danskernes penge.

Og det i en tid, hvor danske familier i forvejen må spare, imens statskassen bugner.

Det er absurd.

Fire afgiftsstigninger i de kommende år

–  Årlig regulering af benzin- og dieselafgifter
–  Kvotebetaling for CO2-udledning fra 2027 jævnfør EU-forordning
–  Yderligere stigning i ejerafgifter jævnfør 2020-aftale
–  Stigning på dieselafgiften jævnfør 2020-aftale

Så meget dyrere bliver det ifølge FDM de kommende år for de danskere, der ejer benzin- og dieselbiler:

BENZINBIL:
2024: 515 kroner
2025: 994 kroner
2026: 1.189 kroner
2027: 2.204 kroner
2028: 2.759 kroner
2029: 3.214 kroner
2030: 3.531 kroner

DIESELBIL:
2024: 300 kroner
2025: 727 kroner
2026: 887 kroner
2027: 1.787 kroner
2028: 2.399 kroner
2029: 2.689 kroner
2030: 3.213 kroner

Det skal være MEGET billigere at være bilejer

I Tyskland og Sverige kan man opretholde stærke velfærdssamfund uden samme høje afgifter som de danske. Det vil være godt for vores alles økonomi og for samfundsøkonomien generelt at sænke afgifterne i Danmark.

Ikke nok med at det er urimeligt med så høje afgifter, så er det også uklog, økonomisk politik. Høje beskatning på bilkøb og ejerskab samt diverse afgifter på diesel og benzin koster nemlig velstand og arbejdspladser.

Derfor arbejder Nye Borgerlige for at at gøre det langt mere attraktivt at være bilejer i Danmark.