Få nyt fra mig på mail

25-06-2020

Det er venstrefløjens yndlingshistorie: Stigningen i antallet af etniske elever på danske gymnasier viser, at det går bedre med integrationen. Nu har en ny rapport fra tænketanken Unitos vist, at det er desperat ønsketænkning.

Derfor skal det ikke være et selvstændigt mål, at så mange som muligt af etniske unge skal i gymnasiet.

Med mellemøstlige elever kommer mellemøstlige tilstande

Som alle andre steder i samfundet kommer der flere – ikke færre – problemer med antallet af indvandrere og efterkommere. Unitos-rapporten peger på:

  1. Det giver sociale bonuspoint i gruppen at være den, der udøver den sociale kontrol over andre. Derfor opstår sladder og social sabotage, der reelt er social kontrol.
  2. Etniske danskere og muslimer omgås ikke. Elever med ikke-vestlig baggrund vil ikke anklages for at være for danske og holder sig til sig selv i kantinen og holder deres egne sociale arrangementer.
  3. For pigerne handler den sociale kontrol om dyd. Ofte vil pigerne igennem gymnasieårene blive mere religiøse i deres påklædning. Flere vil tage et tørklæde på eller gå fra at tørklæde til også at bære muslimsk kjole ud over tøjet.
  4. Drengene fastholder hinanden i mellemøstlige æresopfattelser, der handler om at lave hurtige penge i en ung alder, lave kriminalitet rettet mod danskere og opføre sig dominerende.

Lærere og rektorer er berøringsangste

Rapporten fortæller om berøringsangst hos lærere og rektorer, som er bange for at tale om problemerne, fordi det vil skræmme nye elever væk fra deres gymnasium. Det er uacceptabelt.

Gymnasierne skal frigøres fra at skulle servicere de elever med mellemøstlig baggrund, der på grund af ringe karakterer fra folkeskolen alligevel ikke burde gå i gymnasiet. De ikke-vestlige efterkommere har et gennemsnit på 5,4 mod 6,7 for drenge med dansk oprindelse. For pigerne med henholdsvis ikke-vestlig og dansk baggrund er tallene 6,1 mod 7,5.

Højere adgangskrav kan begrænse optaget af disse og derved mindske problemet med social kontrol.

Integration er et personligt ansvar

De rektorer og lærere, der gør opmærksom på problemet, skal have langt mere støtte. Det skal ikke længere være muligt at lukke ned for debatten med beskyldninger om racisme.

Og med den nye rapport i hånden skal politikere samtidig droppe vandrehistorien om, at gymnasierne er en integrationssucces – det lægger kun unødigt pres på lærere og rektorer og er med til at lukke ned for debatten.

En studentereksamen er ikke lig med integration. Det er for de unge såvel som for deres forældre deres eget personlige ansvar at lade sig integrere i det danske samfund.

Fremover skal vores gymnasier være for dem, der har evnerne, og som tilpasser sig den herskende danske kultur på danske gymnasier. Det er sund fornuft.

Læs rapporten her.

Få nyt fra mig på mail