Giv danskerne deres feriepenge tilbage

Alle feriepengene skal udbetales nu

Nye Borgerlige stillede før sommerferien et forslag om at give danskerne deres egne feriepenge tilbage.

Desværre ville regeringen kun udbetale 3 af de 5 uger, som danskerne har fået indefrosset af politikerne.

I Nye Borgerlige vil vi have alle 5 uger udbetalt.

Feriepengene skal tilbage i borgernes lommer, så de kan komme ud og arbejde, sikre at færre mister deres job og at færre virksomheder går konkurs.

Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Fællesråd bakker allerede op om vores forslag – hvornår følger politikerne trop?

På onsdag stiller vi ændringsforslag om at udbetale alle 5 uger

Borgerne skal bestemme mere – også over egne penge

Corona-krisen har ramt Danmark og resten af verden med et kraftigt økonomisk tilbageslag. Der er brug for at skubbe økonomien i gang igen.

Nye Borgerlige foreslår, at danskernes feriepenge, der skal indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, i stedet udbetales øjeblikkeligt til lønmodtagerne. Staten kan udbetale pengene med det samme, og virksomhederne kan indbetale dem efterhånden, som likviditeten i virksomheden er til det.

Læs mere om vores plan for økonomisk genopretning af Danmark:

Nye Borgerlige Feriepenge
Få nyt om, hvordan vi gør Danmark rigt igen

Fakta om Ferieloven

Indberetning og indbetaling

Ved udgangen af 2020 skal virksomhederne indberette beløbet for overskydende feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

I løbet af sommeren 2021 skal pengene indbetales at virksomhederne til fonden. Nye Borgerlige ønsker pengene udbetalt til borgerne direkte istedet.

Det eksakte beløb kendes endnu ikke

Perioden for optjening af feriemidlerne løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Perioden er pr. dags dato ikke afsluttet.

Man ved derfor endnu ikke hvor mange penge, der vil blive indefrosset. Der er tale om et skøn på i alt 75 mia. kr., svarende til 7 pct. af den samlede lønsum.

Virksomhederne kender dog naturligvis beløbet for perioden frem til 29. februar 2020 (seks måneder).

Virksomhedernes likviditet skal sikres

For at afbøde en negativ virkning på virksomhedernes likviditet foreslår Nye Borgerlige, at det er staten, der overtager forpligtelsen fra virksomhederne frem til den oprindeligt aftalte indbetalingstidspunkt i juli 2021.

Statens likviditetsberedskab er på ca. 50-75 mia. kr., så det vil være nødvendigt at udstede obligationer med kort løbetid. Heldigvis er renterne negative.

Når virksomhederne igen begynder at indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler, nedbringes fondens gæld til staten.

Gå ikke glip af nyheder om feriepengene