En gren af Forsvaret er stort set overset i den aktuelle debat om Forsvaret. En mindre styrelse, men måske en af de vigtigste, hvis vi stod i en krig- eller krisesituation, nemlig Beredskabsstyrelsen.

Lad os få sat skub i den offentlige debat om forsvaret, ikke kun krudt og kugler, men i særdeleshed den fulde pallette, der er hele fundamentet for, at vi kan sove trygt og vide, at der en plan, hvis det utænkelige skulle ske.

Når vi styrker Forsvaret skal vi samtidig have beredskabsstyrelsen med i ligningen. Vi skal have det civile forsvar med i en styrkelse så vi kan evne at passe på befolkningen, hvis det utænkelige skulle ske.

Skal hjælpe civilbefolkningen

Beredskabsstyrelsens kerneopgave bør være indsættelse til hjælp for civilbefolkningen i tilfælde af krig eller krise, men det er ikke tilfældet i skrivende stund, faktisk meget langt fra.

Det understreges ganske tydeligt i Beredskabsstyrelsens udgivelse af det nationale risikobillede der kan findes her

https://www.brs.dk/globalassets/brs—beredskabsstyrelsen/dokumenter/krisestyring-og-beredskabsplanlagning/2022/-nationalt-risikobillede-2022-.pdf

Rumhændelser, terror og tørke er fint beskrevet men simpelthen ikke et ord om elefanten i rummet, krig.

Beredskabsstyrelsen har i en årrække været one-size-fits-all-stedet for opgaver, der rettelig burde ligge under Indenrigsministeriet, Fødevarestyrelsen og et væld af andre ministerier og styrelser.

Om det var aflivning af mink eller et miskmask af miljøopgaver, så er opgaven havnet her, på samme måde som Forsvarets grønne enheder pludseligt endte i politiopgaver ved synagoger og som grænsevagter.

Det forhåndenværende søms princip kan være fint i pressede situationer, og det giver god mening at anvende de ressourcer, der findes i staten, til kerneopgaver, hvis alternativet ikke findes. Det må bare aldrig blive mere eller mindre permanente løsninger.

Underfinansieret og djøfficeret

Beredskabsstyrelsen har i takt med, at nye opgaver er tikket ind, takket ja til det hele, så bevillingerne i et eller andet omfang blev opretholdt, men det har betydet, at fokus på kerneopgaven er forsvundet, og den faglige fundering i støtte til civilbefolkningen er mistet.

I skrivende stund vil vi groft sagt være mere på den end med på den, hvis der opstår en konfliktsituation på dansk grund, da beredskabsstyrelsen i udgangspunktet er underfinansieret og i et vist omfang djøfficeret.

Civilforsvaret forsvandt i 1993 og blev afløst af Beredskabsstyrelsen, hvor de nye hurra-ord blev koncern, brand og miljø og ud røg krig og krise.

Mobiliseringstyrken blev samtidig kraftigt reduceret og evnen til at støtte civilbefolkningen i tilfælde af krig forsvandt mere eller mindre, fordi man lænede sig op af den lidt naive forestilling om en verden i nærmest evig fred.

Beredskabskolonnerne er historie, og der findes kun i meget begrænset omfang enheder, der kan afhjælpe virkningerne af en krig i vores nærområde. Prøv at finde det nærmeste beskyttelsesrum og du vil erfare, at det er en stakkels medarbejder i din lokale borgerservice, der står for den opgave og nok skal bruge et par uger på at udrede, om der egentlig er nogen rum i dit område, der kan kaldes sikre.

Søg tilbage til rødderne

Måske skulle man bare starte med at kalde det Civilforsvaret, udfase ordet styrelse og styrke fagligheden gennem en opgradering af det faglige personel og minimere antallet af papirskubbere.

Det civile beredskab skal søge tilbage til rødderne og støve færdighederne af deres kernekompetencer af. Beredskabet skal være tidssvarende og evne at kunne folde ud i tilfælde af krig eller krise.

Beredskabet skal være klart defineret og opgaver, der rettelig burde ligge i andre ministerier, skal skæres væk og lægges på den rigtige hylde.

Det civile beredskab kan også være et fint alternativ til dem, der ikke ønsker at blive uddannet i andre dele af Forsvaret, eksempelvis hvis lysten til at blive våbentrænet ikke er til stede. Værnepligten bør på samme måde som i hær, søværn og flyvevåben være en bærende del af beredskabet.

Venlig hilsen

Klaus Kroll, tidligere efterretningsofficer