EU’s genopretningsfond og nye budgetaftale medfører, at Danmark i de kommende mange år bindes til at betale mange milliarder kroner ekstra hvert år til EU. Pengene vil gå til understøttelse af de sydeuropæiske lande, som i årtier har ført en uansvarlig økonomisk politik.

Pengene bruges i dag. Vores børn og børnebørn betaler regningen. 2,1 milliarder kroner om året i 30 år vil det koste dem.

Samtidig nægter EU at spare på de løbende udgifter, men insisterer tværtimod på at øge det samlede budget hvert år de næste syv år.

Giver ekstraregning på 30%

Storbritannien har meldt sig ud. Men det ser EU bort fra. De øger blot udgifterne for de tilbageværende lande og fortsætter, som intet er sket. Sammen med  det forslag om et genopretningsfond, som er på bordet, står Danmark til at skulle øge udgifterne til EU med 30 %.

Jeg og Nye Borgerlige synes, det er ganske urimeligt over for danskerne, men et flertal i Folketinget har givet statsminister Mette Frederiksen mandat til at binde Danmark op på regningen.

Det er et stort demokratisk problem, at Folketing og regering kan forære de penge væk, som danskerne har betalt i skat i forventning om, at de ville gå til sygehus, skoler, ældrepleje osv. til gavn for os i Danmark.

Som det mindste burde politikerne spørge danskerne, om de er enige, inden man binder os mange år frem til en regning i milliardstørrelsen.

Grundlovens paragraf 42 skal i brug

Nye Borgerlige vil derfor, så snart Folketinget mødes efter sommerferien, fremsætte et beslutningsforslag om at afholde en folkeafstemning ifølge Grundlovens paragraf 42 om både EU’s budget og EU’s genopretningsfond, der er en milliardgave til de andre EU-lande.

Grundlovens paragraf 42 giver mulighed for at afholde vejledende folkeafstemninger. Muligheden blev brugt sidste gang af daværende statsminister Poul Schlüter, som sendte EU-pakken til folkeafstemning i 1986.

Regeringen lovede dengang at rette sig efter resultatet. Og det er selvfølgelig det eneste anstændige at gøre igen. Det blev i øvrigt et ja, selvom Socialdemokratiet var imod.

Var ellers ‘fuldstændig gak’

Det er kun ni måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen totalt afviste, at bruge flere penge på bureaukratiet i Bruxelles.

”Jeg bliver helt rystet over tanken om, at man sidder og jonglerer med europæernes skattekroner på den måde helt ublu. Det er jo fuldstændig gak”, sagde hun den 16. oktober 2019 til Jyllands-Posten.

”De penge, som vi har mulighed for at prioritere anderledes, skal gå til vores velfærdssamfund og ikke til et endnu større EU-budget”, lovede hun danskerne.

Jeg var enig med statsministeren i oktober 2019. Det var gak sidste år. Og det er det også i år.

Mette F. bryder løfte

Men statsministeren har nu skiftet mening og er vendt på en tallerken. Sidste år ville hun bruge sin vetoret. Nu har hun opgivet sine krav og har fået et mandat fra et flertal i Folketinget til at indgå en gak-gak-aftale om at sende flere penge til EU.

Hendes tilslutning til budgetaftalen og genopretningsfonden er så eklatant et brud med tidligere løfter, at det som det mindste må forelægges for danskerne til godkendelse.

Jeg håber virkelig, at politikerne i de andre blå partier vil bakke op om beslutningsforslaget. Det bør de.

Mange hilsner
Peter Seier Christensen, næstformand og EU-ordfører