Få nyt fra mig på mail

06-05-2020 For mange børn vil det at begynde i børnehave åbne en spændende og stor verden fuld af eventyr og muligheder, men desværre har der i de senere år tegnet sig en kedelig tendens.

Presses i børnehave

I Danmark er der nogle kommuner, der som led i en spareøvelse presser vuggestuebørn i børnehave, før barnet fylder 3 år. Her er normeringerne nemlig lavere.
Det sker tit uden forældrenes accept, og før barnet er klar til det. Det er ikke i orden. Barnets tarv skal ikke tilsidesættes til fordel for kommunens økonomi.

Derfor har vi i Nye Borgerlige stillet forslag om, at det skal være forældrene, der bestemmer, om deres barn skal starte i børnehave før tid. Det skal ikke være kommunens Excel-ark.

En undersøgelse fra FOA viser, at antallet af børn, der begynder tidligt i børnehave, er firedoblet siden 2008. Og det er endda stik imod eksperters anbefalinger.

Dette vidner om, at udviklingen mod tidligere børnehavestart er revet af regnearkets logik. Og det er lige præcis derfor, at jeg og Nye Borgerlige kæmper for mindre stat og mere menneske.

Vi mener ikke, at kommunerne skal omdanne vores vuggestuer og børnehaver til pølsefabrikker, hvor de mindste skal klemmes hurtigst muligt igennem.

Giv forældre sidste ord om børnehavestart

Vi vil væk fra regnearkets logik og lade forældrene træffe de beslutninger, som vi ved har så stor betydning de første år af barnets liv. Det er forældrene, der kender barnet bedst, og derfor er det helt naturligt, at det er dem, der har det sidste ord, når det handler om børnehavestart.

Jeg ser frem til, at Folketinget skal behandle vores forslag om at lade forældre afgøre, om barnet skal begynde tidligt i børnhave. Jeg håber, at det bliver vedtaget, så familierne får mere frihed til selv at bestemme.

Sådan vil vi også hjælpe danske familier En stærkere familie

Få nyt fra mig på mail