FB2 StigningUbetingetStraf

Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom

Kriminelle udlændinge er en belastning for det danske samfund og udgør en stor trussel mod danskernes sikkerhed og tryghed. Udlændingepolitikken skal løses fra bunden, for Danmark skal være et frit og trygt land.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil sikre, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent efter første dom, og at der indføres et stop for spontan asyl. Og så skal udlændinge, der har fået tildelt statsborgerskab og efterfølgende får en ubetinget frihedsstraf, frakendes deres danske statsborgerskab ved dom og udvises. Derudover bør dansk indfødsret ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, hvor der er statistisk belæg for, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil.

Læs mere her

Det viser tallene

Siden 2000 er ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres andel af domme til ubetinget frihedsstraf steget fra 13,1 % til 28,3 %. I samme periode er befolkningsandelen med ikke-vestlig oprindelse steget fra 4,7 % til 8,3 %. Dermed er ikke-vestliges overrepræsentation i fængslerne steget fra 2,8 i forhold til, hvad deres befolkningsandel tilsiger til 3,4. Der ses i figuren alene på ubetinget frihedsstraf. Indtil 2004 blev statistikken kun opgjort hvert andet år (2000 og 2002), men fra 2004 foretages opgørelsen hvert år.

Kilde: Danmarks Statistik