Udenlandsk arbejdskraft er godt for Danmark

Mange indvandrergrupper – når vi ser bort fra migranter og flygtninge fra MENAPT-landene – bidrager positivt til de offentlige finanser. Nye tal viser, at udenlandsk arbejdskraft står for cirka 10 procent af vores samlede produktion, hvilket giver en netto skatteindtægt på 15 milliarder kroner om året.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige mener, at beløbsgrænsen, der er den årlige minimumsløn, udlændinge skal have for at ansøge om arbejdstilladelse, skal sænkes, da det skal være nemmere for produktiv og efterspurgt arbejdskraft fra kulturelt og socialt beslægtede lande med Danmark at komme hertil. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark, tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension, for udlændinge skal ikke gøres til klienter i velfærdsstaten. Det er Nye Borgerliges holdning, at udlændingepolitikken skal løses fra bunden ved, at retten til offentlig forsørgelse knyttes til det danske statsborgerskab, at der indføres et stop for spontan asyl i Danmark, og at kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at udenlandsk arbejdskraft bidrager til et løft i Danmarks BNP med 200 milliarder kroner om året, hvilket svarer til cirka 10 procent af vores samlede værdiskabelse.

Kilde: Berlingske