FB28 TagetILufthavnen

Vi skal styrke kampen mod socialt bedrageri

Personer af udenlandsk oprindelse begår alt for ofte socialt bedrageri. Det viser opgørelse over de personer, der via stikprøver i danske lufthavne i sommeren 2019 viste, at 53,8 % af dem, der blev afsløret i at rejse på ferie – samtidig med at de hævede enten dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse – havde udenlandsk oprindelse. Det skal stoppes.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Der forhandles om en ny flerårig politiaftale. Nye Borgerlige går til forhandlingerne med ønsket om en specialenhed i politiet, der kan samarbejde med både skattevæsenet og kommuner, så der kan dæmmes op for socialt bedrageri. Loven skal strammes, så socialt bedrageri giver ubetinget fængsel hver gang. Dermed tvinges domstolene til at dømme udvisning til dem, der ikke har dansk statsborgerskab. Derudover vil Nye Borgerlige knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab.

Det viser tallene

Tallene viser, at i første halvår af 2019 blev 372 personer taget i danske lufthavne for at begå socialt bedrageri ved at rejse ud af landet, selvom de modtog sociale ydelser. Af de 372 personer havde 200 af dem udenlandsk oprindelse, og 114 af de 200 var udenlandske statsborgere.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – Svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg d. 18 november 2019.