FB49 Klager over Kommunen

Retssikkerheden skal tilbage

Der mangler retssikkerhed for mennesker med handicap eller nedsatte funktionsevner. I 42 pct. af samtlige klager over kommunernes afgørelser på handicapområdet gav Ankestyrelsen i 2019 borgeren medhold i klagen.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige har stillet forslag om en kompensationsordning til borgerne for kommunernes sagsbehandlingsfejl og fristoverskridelser på handicapområdet. Og så ønsker vi at fjerne handicapområdet fra kommunerne, så mennesker med handicap kommer fri af kommunens klør. Hele vores forslag om en retfærdig socialpolitik kan læses her.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at 42 pct. af de borgere, der i 2019 klagede til Ankestyrelsen over en kommunal afgørelse på handicapområdet, enten fik medhold, eller deres kommune fik besked om at genbehandle sagen.

Kilde: Advokatsamfundet