FB24 IkkevestligeFørtidspension

Alt for mange ikke-vestlige indvandrere er på førtidspension

Ikke-vestlige indvandreres kraftige overrepræsentation blandt dem, som har fået tildelt førtidspension, er en bombe under de offentlige finanser og den borgerlige solidaritet i Danmark. Nye Borgerlige vil værne om den borgerlige solidaritet, hvor vi tager hånd om syge og nedslidte danskere, der har behov for det.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension. De udlændinge, der bor i Danmark, når Nye Borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får to år til enten at skabe sig et arbejde eller finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem eller et andet sted hen. Derudover vil Nye Borgerlige nedlægge jobcentrene, så syge og nedslidte danskere ikke piskes og plages i systemet. Permanent eller midlertidig førtidspension skal udelukkende tildeles på baggrund af en lægefaglig vurdering.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at 18,9 pct. af ikke-vestlige indvandrere i alderen 40-64 år var på førtidspension, hvorimod andelen er godt 7,6 pct. blandt personer med dansk oprindelse. For personer med oprindelse i et vestligt land var andelen kun 3,5 pct. Tallene viser således, at ikke-vestlige indvandrere er kraftigt overrepræsenterede blandt folk på førtidspension.

Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere her