FB64 Bæredygtigt

Vi producerer mere og udleder mindre

Dansk landbrug har fra 1990 til 2018 formået at producere mere og samtidig nedsætte udledningen af CO2.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil udvikle dansk landbrug – ikke afvikle. De mange tusinder arbejdspladser skal bevares i Danmark.

Reduktion af dansk produktion vil sandsynligvis medføre en øget produktion i udlandet med negative konsekvenser for klima og miljø. Nye Borgerlige er imod klimaloven, der igennem meningsløse kvoter, mål og topstyring vil gøre det sværere at være landmand i Danmark.

Til gengæld er Nye Borgerlige gået med i den seneste landbrugsaftale for at fjerne meningsløse regler, der kun begrænser landmænds effektivitet. Landbruget får i kraft af aftalen mulighed for at omstille sig til en mindre udledning af CO2 og kvælstof med fortrinsvis frivillige virkemidler.

Læs mere om Nye Borgerliges fingeraftryk på aftalen her.

Hvad viser tallene?
Landbruget har siden 1990 øget produktionen med 21 procent. Samtidig er CO2-udslippet faldet med 16 procent.

Kilde: Landbrug & Fødevarer