FB57 IndvandrerkvinderKontanthjælp 2

Kvindelige indvandrere og efterkommere fra Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet udgør 20 procent af de kvinder, der uafbrudt har været på kontanthjælp i 10 år eller mere. Det skal stoppes.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige mener, at integration er et personligt ansvar, og at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark, tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension. De udlændinge, der bor i Danmark, når Nye Borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får to år til enten at skabe sig et arbejde eller finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem eller et andet sted hen.

Hvad viser tallene?

MENAPT-kvinder og efterkommere udgør bare to procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Men i statistikkerne over personer, der uden afbrydelser har modtaget kontanthjælp i 10 år eller mere, udgør de 20 procent og er dermed stærkt overrepræsenterede.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet