For få har mulighed for at hjemmepasse

I Danmark kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen, hvis den ene forældre ønsker at passe barnet hjemme, mens det er i vuggestue- eller børnehavealderen. Samtidig er det kun halvdelen af landets kommuner, der yder tilskud til hjemmepasning. Det er med andre ord svært for rigtig mange at passe barnet hjemme i stedet for at bruge offentlige dagtilbud.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige ønsker at gøre det nemmere at passe eget barn hjemme, mens det er 0-3 år, uanset hvilken kommune man bor i. For nybagte forældre er familielivet ofte det vigtigste, og derfor bør der være bedre muligheder for at indrette sig, som man vil. Nye Borgerlige foreslår en skatterabat på op til 109.200 om året for de familier, hvor eksempelvis den ene forælder eller en bedsteforælder passer barnet, mens det er i vuggestuealderen.

Læs mere om vores forslag her.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at det kun er halvdelen af landets kommuner, der har en tilskudsordning til de familier, som ønsker at passe barnet hjemme, mens det er mellem 0-5 år. Opgørelsen afhænger af kommunens budgetindberetninger og varierer fra år til år.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, 2018