FB57 IndvandrerkvinderKontanthjælp 1

Kvinder med ikke-vestlig baggrund udgør 25 % af kvinder, der har fået kontanthjælp uafbrudt i 10 år eller mere

Indvandrerkvinder og deres døtre udgør 11 % af den kvindelige befolkning i den erhvervsaktive alder i Danmark. Alligevel udgør de en fjerdedel af den gruppe kvinder, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i 10 år eller mere.

Hvad vil Nye Borgerlige?
Nye Borgerlige mener, at integration er et personligt ansvar, og at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark, tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension. De udlændinge, der bor i Danmark, når Nye Borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får to år til enten at skabe sig et arbejde eller finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem eller et andet sted hen.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at ikke-vestlige kvinder udgør en særlig belastning af vores velfærdssystem. De er overrepræsenterede i statistikken for kvinder, der har været på kontanthjælp i 10 år eller mere, eftersom de udgør 11 % af 15-64 årige kvinder per 1. jan 2021.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet