FB4 Befolkningstilvækst

Det danske værdifællesskab skal bestå

Vores erfaring med ikke-vestlig indvandring er, at det hidtil har været en belastning samlet set – både i forhold til økonomien og sammenhængskraften i vores samfund. Vi skal derfor værne om Danmark og danskerne, så vores danske værdifællesskab består.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil løse udlændingepolitikken fra bunden ved at indføre et stop for spontan asyl, knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab og udvise kriminelle udlændinge efter første dom. Derudover bør dansk indfødsret ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, hvor der er statistisk belæg for, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil. Og så skal udlændinge, der har fået tildelt statsborgerskab og efterfølgende får en ubetinget frihedsstraf, frakendes deres danske statsborgerskab ved dom og udvises.

Læs mere her

Det viser tallene

Fra 1980 til 2020 har ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt børn af ikke-vestlige efterkommere stået for knap 70 % af den samlede befolkningstilvækst. Danskere har kun stået for 3 % af befolkningstilvæksten i samme periode. Det viser beregninger lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Vi har valgt at medregne børn af efterkommere i gruppen ‘ikke-vestlige’, hvilket Danmarks Statistik også har gjort i andre sammenhænge.

Kilde: Danmarks Statistik (tabel FOLK2 og tabel EB1)