FB6 Kriminalitet Voldtægter

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden

Årtiers fejlslagen udlændingepolitik har skabt store problemer i Danmark. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er kraftigt overrepræsenterede i statistikken over voldtægtsdømte. Det er på tide, at udlændingepolitikken løses fra bunden. Det skal være slut med lappeløsninger.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil sikre, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent efter første dom, og at der indføres et stop for spontan asyl. Og så skal udlændinge, der har fået tildelt statsborgerskab og efterfølgende får en ubetinget frihedsstraf, frakendes deres danske statsborgerskab ved dom og udvises. Derudover bør dansk indfødsret ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, hvor der er statistisk belæg for, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil.

Læs mere her

Hvad viser tallene?

Tabellen viser andelen af skyldige personer i 2017, grupperet efter oprindelse og overtrædelsens art. Det er værd at bemærke, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 8,6 % af den samlede befolkning (2018), men trods det lave antal udgør de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bl.a. 45 % af andelen af skyldige personer for voldtægt.

Kilde: Unitos, ‘Indvandrere og efterkommeres andele blandt skyldige personer

Læs mere om Nye Borgerliges: Udlændingepolitik