FB26 KriminelleIForvejen

Udlændinge, der begår socialt bedrageri, skal ud

Alt for mange udlændinge lever i dag på offentlig forsørgelse. Alt for mange af dem svindler sig til ydelser, de slet ikke er berettigede til. Næsten halvdelen af de udenlandske svindlere, der er blevet dømt for socialt bedrageri i perioden 2001-2019, var i forvejen dømt for kriminalitet. Det lader sig kun gøre, fordi udlændinge ikke bliver udvist af Danmark konsekvent og efter første dom. Hvis politikerne konsekvent havde gjort det, kunne halvdelen af udlændinges sociale bedrageri være undgået. Det er på tide, at det sker nu.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Snart skal der forhandles om en ny flerårig politiaftale. Nye Borgerlige går til forhandlingerne med ønsket om en specialenhed i politiet, der skal dæmme op for udlændinges sociale bedrageri. Udlændinge, der begår socialt bedrageri, skal afsløres, dømmes og udvises – konsekvent og efter første dom. Det skønnes, at der årligt bliver udbetalt mellem 7–12 milliarder kroner i uberettigede ydelser. Ikke det hele – men en del af det store beløb – kan tilskrives bedrageri, og udlændinge står efter alt at dømme for en uacceptabel stor andel af svindlen. Det skal der sættes en stopper for. Loven skal strammes, så socialt bedrageri giver ubetinget fængsel hver gang. Dermed tvinges domstolene til at dømme til udvisning.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at næsten halvdelen 44% af de udlændinge, der blev dømt for socialt bedrageri i perioden 2001-2019, har været dømt i forvejen for det samme eller andre kriminelle forhold.

Kilde: Justitsministeriet