FB31 AkademikereKommuner

Der er for meget djøfisering i kommunerne

Over de sidste mange år er der i stigende grad blevet ansat akademikere frem for ‘varme hænder’ i landets kommuner. Det afspejler en udvikling i retning af mere bureaukrati og formynderi. Det skal vi væk fra.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige ønsker et samfund med færre love og enklere regler, hvor så mange som muligt forsørger sig selv, men hvor alle, der ikke kan, får hjælp af fællesskabet. Et samfund med så lidt kontrol, formynderi og bureaukrati som muligt. Hvor udbyttet af at gøre en indsats for at forsørge sig selv, belønnes, men hvor det også har økonomiske konsekvenser for den enkelte, hvis man ikke tager ansvar for eget liv. Skatteydernes penge skal bruges på kernevelfærd og på at give danskerne lov til at bestemme over flere af deres egne penge.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at der i perioden 2006-2016 er blevet ansat 58% flere akademikere kommunerne. I samme periode er der ansat henholdsvis 6% færre lærere og 14% mindre pædagogisk personale.

Kilde: Altinget