FB63 162mia

International succes er forklaringen
Fødevareklyngens produktion og eksport skaber aktivitet og arbejdspladser i hele landet og fylder kølediske i hele verden med danske varer. I 2018 – inden corona – eksporterede danske landmænd og fødevarevirksomheder for 162 milliarder, hvilket svarer til en fjerdedel af den samlede vareeksport.

Hvad vil Nye Borgerlige?
Nye Borgerlige vil bevare de mange tusinde arbejdspladser i Danmark. Nye Borgerlige er derfor imod klimaloven, der igennem meningsløse kvoter, mål og topstyring vil gøre det sværere at være landmand i Danmark. Til gengæld er vi gået med i den seneste landbrugsaftale for at fjerne meningsløse regler, der begrænser landmænds effektivitet. Landbruget får i kraft af aftalen mulighed for at omstille sig til en mindre udledning af CO2 og kvælstof med fortrinsvis frivillige virkemidler.

Læs mere om Nye Borgerliges fingeraftryk på aftalen her.

Hvad viser tallene?
Den samlede eksport for fødevareklyngen var på 162 milliarder kroner i 2018. Tyskland, Sverige, Storbritannien og Kina er de vigtigste eksportmarkeder.

Kilde: Landbrug & Fødevarer