FB55 stigningstakst 004

Udgifterne i det offentlige vokser og vokser

Det offentlige har siden år 2000 haft en gennemsnitlig årlig stigning på 8 mia. kr., hvilket betyder, at vi i 2018 brugte cirka 136 mia. kr. mere på offentlige udgifter, end vi gjorde i 2000.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige mener, at det går den forkerte vej. Det offentlige bør i stedet fylde mindre, og danskerne skal have lov til at bestemme mere – også over flere af deres egne penge. Vi vil sænke skattetrykket og dermed gøre den offentlige sektor mindre og den private sektor større.

Hvad siger tallene?

En undersøgelse fra Finansministeriet viser, at de samlede offentlige udgifter (eksklusiv renteudgifter) i gennemsnit er vokset med 8 mia. kr. om året siden år 2000, når man tager højde pris og lønudviklingen. De stigende offentlige udgifter skyldes især kraftige stigning i udgifterne til offentligt forbrug (83,3 mia. kr., 2017-pl) og indkomstoverførsler (29,2 mia. kr., 2017-pl). Hertil kommer øgede offentlige investeringer og øvrige udgifter. Samlet er de offentlige udgifter steget med cirka 136 mia. siden år 2000.

Kilde: Finansministeriet, 2018