FB9 institutionalisering

Vi skal styrke familierne

Danske familier skal have mulighed for at være mere sammen med deres børn – især når de er helt små. De høje skatter tvinger familierne til at prioritere at komme tilbage på arbejdsmarkedet. De små sendes i vuggestue, selvom mange familier gerne ville have arrangeret sig anderledes, hvis det havde været økonomisk muligt.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige foreslår at give familierne et beskæftigelsesfradrag svarende til kommunens udgift til en vuggestueplads, hvis forældrene vælger det offentlige pasningstilbud fra. Det vil give flere familier er reelt valg mellem at forlænge barslen for enten mor eller far eller sende den lille i vuggestue. Forslaget vil ikke koste de offentlige kasser noget, fordi fradraget modsvares af den udgift, kommunen sparer.

Læs også: En stærkere familie

Det viser tallene

I 2019 var 58 % af danske børn mellem nul og to år mere end 30 timer om ugen i institution. Det er ifølge tal fra Eurostat et storforbrug af institutioner, når det kommer til de mindste børn. Af andre nordiske lande, der er opgjort for 2019, har Finland 28 % af deres børn under 3 år i institution i mere end 30 timer om ugen. I Sverige er det 37 % af børnene, der bruger mere end 30 timer om ugen i institution.

Kilde: Eurostat