FB48 EU udgifter

Stigende dansk bidrag til EU

Det danske nettobidrag til EU over det kommende flerårige budgetperiode lander på i gennemsnittet 13,5 mia. kr., hvilket er en stigning på hele 5,5 mia. kr. Ud over de årlige bidrag til EU skal Danmark fra 2028 og frem også til at afdrage på den gæld, der er stiftet i forbindelse med den økonomiske genopretningspakke, som EU har forhandlet på plads som følge af Covid-19.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige har fremsat beslutningsforslag om, at der afholdes folkeafstemning om genopretningspakken. De sydeuropæiske landes økonomiske problemer lader sig ikke løse med mere låntagning – det kræver borgerlige reformer.

Hvad viser tallene?

Danmark betaler et medlemskontingent på EU, der er knyttet op til størrelsen af vores økonomi. Når Danmark som samfund bliver rigere, så stiger vores bidrag automatisk. Tager man højde for, hvad Danmark modtager af tilskud fra EU, får man det såkaldte nettobidrag. For næste budgetperiode 2021-2027 ventes Danmark at bidrage med mere til EU, samtidig med at man forventer, at Danmark modtager mindre. Finansministeriet forventer, at det danske nettobidrag til EU over det kommende flerårige budgetperiode 2021-2027 lander på i gennemsnittet 13,5 mia. kr. Dette er en stigning på 5,5 mia. kr. i forhold til gennemsnittet for perioden 2014-2020.

Kilde: Egne beregninger, Europakommissionen og Finansministeriet