Når danskerne betaler registreringsafgift, går 5,7 milliarder kroner tabt

Hvert år betaler danskerne 18,1 milliarder kroner i registreringsafgift. Det sænker privatforbruget, og gør danskerne mindre mobile. De negative konsekvenser sænker statens indtjening på blandt andet moms og andre skatter så meget, at statens finanser forbedres med kun 12,4 milliarder kroner. Altså er der 5,7 milliarder kroner, der går tabt på vejen fra danskernes lommer til statskassen.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Registreringsafgiften er en af de mest skadelige og forvridende afgifter, politikerne har indført. Der er ingen saglige argumenter for den. Med Nye Borgerliges økonomiske 2035-plan for et mere borgerligt Danmark fjernes registreringsafgiften helt. For det er kun rimeligt, at danskerne selv kan få lov til at bestemme over de penge, der lige nu forsvinder på grund af den afgift. Flere danske familier skal have mulighed for at købe den eller de biler, der giver dem frihed og fleksibilitet i hverdagen.

Hvad siger tallene?
Det er Skatteministeriet, der har regnet på, hvad danskerne betaler i registreringsafgift. Deres tal viser også, at der er mange fordele ved at afskaffe registreringsafgiften. Skatteministeriet har regnet ud, at der rent faktisk vil opstå det, som svarer til 8.700 nye jobs, hvis man fjerner registreringsafgiften.

Kilde: Skatteministeriet