FB60 Selvstændige

Andelen af selvstændige er styrtdykket

I Danmark er 192.000 selvstændige. Det svarer til 6,6 % af beskæftigede og placerer Danmark i bunden for hele EU. Det tyder på, at Danmark har særlige barrierer, der afholder danskere fra at starte virksomhed. Blandt andet er det i dag svært for små virksomheder at rejse kapital på aktiemarkedet, og disse danskere må derfor ofte tage lån i husets friværdi eller tage et dyrt banklån.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Corona har vist, at de danske selvstændige bliver taget for givet. Det skal der laves om på. I dag kan virksomheder allerede trække underskud fra i fremtidige års overskud, men det er helt utilstrækkeligt for de mange selvstændige, der er ved at knække nakken pga. regeringens nedlukninger og de manglende indtægter fra turisme. For at forhindre de mange konkurser, vi kigger ind i, skal selvstændige i Danmark på linje med selvstændige i andre europæiske lande som Tyskland, Holland og Storbritannien kunne trække underskud i 2020, hvor Covid-19 har raset, fra i overskuddet fra 2018 eller 2019. Herudover vil Nye Borgerlige gøre det langt nemmere at rejse kapital til at starte eller udvide sin virksomhed. Vi vil sænke beskatningen af aktie- og kapitalindkomst fra de nuværende maksimale 42 % til 25 %, hvilket vil få flere danskere til at spare mere op og dermed gøre det nemmere og billigere for små virksomheder at rejse risikovillig kapital. Derudover vil Nye Borgerlige kæmpe for en flad indkomstskat på 40 % samt fjerne og reducere en række afgifter og generelt forenkle skattesystemet. Det skal kort sagt gøres mere attraktivt at blive selvstændig.

Hvad viser tallene?

I 2019 var der 188.000 selvstændige og 4.000 medarbejdende ægtefæller. I alt 192.000 selvstændige svarende til 6,6 procent af det samlede antal beskæftigede.

Kilde: SMVdanmark