FB46 Aktiebeskatning wide v2 1

Det vil gøre os rigere at sænke aktie- og kapitalindkomstskatten til 25 %

Høj beskatning af aktieindkomstskat er særlig problematisk for mindre og nystartede virksomheder, som typisk ikke har adgang til banklån, da direkte långivning kan være for risikabelt for banken. Det gør, at iværksættere og virksomhedsejere f.eks. må tage lån i friværdien i deres egen bolig for at have råd til at investere i egen virksomhed. Hvis virksomheden laver overskud af investeringen og ejeren vil trække pengene ud og leve for, vil overskuddet først blive beskattet af selskabsskatten og efterfølgende vil ejeren blive beskattet med aktieskatten på op til 42 %. Det skaber dårlige rammer for at investere i og drive egen virksomhed. 

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige mener, at politikerne skal bestemme mindre, og at danskerne skal bestemme meget mere selv – også over langt flere af deres egne penge. Derfor vil Nye Borgerlige bl.a. sænke beskatningen af aktie- og kapitalindkomst til 25 %. Det vil gøre danskerne rigere og give mere frihed til den enkelte. Det vil samtidig give flere et incitament til at investere mere til gavn for både erhvervslivet og velstanden.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at hvis vi sænker beskatningen på aktie- og kapitalindkomst til 25 %, vil Danmark blive 6 milliarder kroner rigere i 2025.

Kilde: Skatteministeriet