FB43 BilafgifterFamilie

Vi skal styrke familierne

Danske børnefamilier skal have bedre muligheder for at få tilværelsen til at hænge sammen økonomisk. Det modarbejdes af de høje bilafgifter, som primært rammer børnefamilier, da de har behov for flere og større biler end enlige eller par uden børn.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige ønsker at fjerne registreringsafgiften, så det bliver lettere for børnefamilier at få hverdagen til at hænge sammen. Det er afgørende for Nye Borgerlige at understøtte danske familier og sikre, at det også er muligt at bo i yderområder, hvor familierne har behov for en bil og ofte mere end en.

Hvad viser tallene?

Tallene viser den gennemsnitlige betaling af bilafgifter opdelt på familietype. Her kan man se, at desto flere børn et par eller en enlig har, desto højere afgiftsbelastning påføres familien.

Kilde: Skatteministeriet, 2020