FB44 BilafgifterKommune 002

Det skal være lettere at bosætte sig i yderkommunerne

Danmark er blandt de lande, der beskatter biltransport allerhårdest – også langt over, hvad man med rimelighed kan begrunde af hensyn til miljøet og klimaet. Den hårde bilbeskatning svarer til at straffe folk, der vælger at pendle langt til og fra arbejde. Det går typisk mest ud over folk, der bor i yderkommuner, men det er også dyrt for samfundet.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige ser positivt på privatbilisme. Biltransporten er en kilde til velstand og velfærd. Mange mennesker har lang transport mellem hjem og arbejde og har ikke altid samme muligheder for kollektiv trafik, som man har i storbyerne. Mange familier er derfor meget afhængige af en bil eller to. Nye Borgerlige arbejder for en total afvikling af registreringsafgiften og for en halvering af benzinafgiften.

Hvad viser tallene?

Kortet viser den gennemsnitlige afgiftsbetaling for biler pr. indbygger i de forskellige kommuner i Danmark. Bilafgifterne er fordelt med deres gennemsnitlige værdi pr. bil, og fordelingen af afgifter på kommuner afspejler således primært fordelingen af det samlede antal personbiler på kommuner.

Kilde: Skatteministeriet, 2o20.