FB25 SocialtBedrageri 002

Vi skal slå hårdt ned på svindel med danskernes penge

Udlændinge er generelt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikker – og det gælder også for socialt bedrageri. Hele 16,7 % af dem, der modtog en dom for socialt bedrageri i 2019, var udenlandske statsborgere – og det er uden at medregne dømte danske statsborgere med udenlandsk oprindelse. Det er udtryk for grov udnyttelse af vores tillidsbaserede samfund. Det skal stoppes. Vi skal ikke finde os i, at udlændinge kommer til Danmark, lever på offentlig forsørgelse, og så oven i det svindler sig til danskernes penge.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom – også for socialt bedrageri. Nye Borgerlige går ind til politiforhandlingerne med ønsket om en specialenhed i politiet, der skal dæmme op for udlændinges sociale bedrageri. Udlændinge, der begår socialt bedrageri, skal afsløres, dømmes og udvises – konsekvent og efter første dom. Loven skal strammes, så socialt bedrageri giver ubetinget fængsel hver gang. Dermed tvinges domstolene til at dømme til udvisning. Og så skal retten til offentlig forsørgelse knyttes til det danske statsborgerskab.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at hver sjette dømte for socialt bedrageri i 2019 var udenlandsk statsborger. Det er på trods af, at de udgør en langt mindre andel af befolkningen i Danmark. Udlændinge er derfor massivt overrepræsenterede, når det kommer til socialt bedrageri.

Kilder: Justitsministeriet