Kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom

Visse befolkningsgrupper er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. Nogle af dem har – som følge af politikernes lempelige udlændingepolitik – allerede fået tildelt dansk indfødsret.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil sikre, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom. Og så skal udlændinge, der har fået tildelt statsborgerskab og efterfølgende får en ubetinget frihedsstraf, frakendes deres danske statsborgerskab ved dom og udvises. Derudover bør dansk indfødsret ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, hvor vi har statistisk belæg for, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil.

Det viser tallene

Tallene viser, at for de tre lande, Kuwait, Libanon og Marokko, er hhv. 51,9 %, 40,3 % og 35 % af mandlige efterkommere i aldersgruppen 25-29 år blevet idømt frihedsstraf pr. 1. januar 2019. I modsætning hertil er det kun 8,8 % af danskere i samme aldersgruppe, der er blevet idømt frihedsstraf. Frihedsstraf betyder, at de er blevet idømt enten betinget eller ubetinget fængselsstraf. Der er i tabellen således hverken inkluderet domsfældelser for trafikforseelser, domme i form af bødeforlæg, domme om påbud eller andre domme for mindre forseelser, der ikke giver fængselsstraf.

Læs mere her

Danmark skal være fri for kriminelle udlændinge

Kilde: Svar på Retsudvalgets spørgsmål nr. 262 (Alm. del) af 11. november 2019 og Danmarks Statistik

Retspolitik

Udlændingepolitik