FB54 MereDokumentation

Bureaukratiet vokser i det offentlige

Bureaukratiet vokser i det offentlige. Det er et stort problem, da tiden brugt på unødigt bureaukrati i stedet kunne bruges på kernevelfærd. Politikerne skal lære at holde fingrene væk i stedet for at blande sig i alt. Regnearkene styrer for meget, og det faglige ansvar blandt de ansatte i kernevelfærden begraves i detailstyring, kontrol og regler. Det skal stoppes.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil i stedet for at underlægge institutionerne mere kontrol, udvise tillid til medarbejdere og ledere. Der er for mange love, og reglerne er ofte alt for komplicerede. Politikerne skal forpligtes til at afskaffe to regler, hver gang de indfører en ny. På den måde kommer vi fri af den snagende kontrol og de snærende regler.

Hvad siger tallene?

En rundspørge fra Lederne viser, at 72 pct. af de kommunale ledere siger, at deres medarbejdere i dag bruger mere tid på dokumentation end for to år siden.

Kilde: Berlingske, 2021