FB32 Tab på SU

SU skal kun være til danske statsborgere

Danmark har en af verdens mest generøse uddannelsesstøtte. Men kun en tredjedel af de internationale studerende giver flere offentlige indtægter end udgifter, når det gøres op. Det er vanvid at bruge danskernes skattekroner på uddannelsesstøtte til internationale studerende, når kun en tredjedel af dem giver overskud til de offentlige finanser.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil forbeholde SU til danske statsborgere. For det tømmer det danske værdifællesskab for indhold, når vi udbreder adgangen til offentlig forsørgelse til også at omfatte udlændinge. Siden 2013 har en EU-dom betydet, at EU-borgere har ret til SU i Danmark, hvis bare de arbejder 10 timer om ugen. Derfor ønsker Nye Borgerlige en lov, der knytter retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab.

Hvad viser tallene?

For internationale studerende, der startede på deres studier i løbet af perioden 2004 til 2007, skønnes ca. 29-31 pct. at bidrage positivt til de offentlige finanser over et livsforløb. Derimod har 69-71 pct. et skønnet negativt nettobidrag.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsudvalget, 2018