FB1 IndvandrereIFængsler

 

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden
Kriminelle udlændinge er en belastning for det danske samfund og udgør en stor trussel mod danskernes sikkerhed og tryghed. Derfor skal kriminelle udlændinge selvfølgelig ikke være i Danmark. De skal udvises – konsekvent og efter første dom. For Danmark skal være et frit og trygt land.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom. Hvis de udviste kriminelle udlændinge ikke rejser ud af Danmark umiddelbart efter strafafsoning, skal de tage ophold i et udrejsecenter, hvor der kun er én dør – døren ud af Danmark. Kriminelle udlændinge skal ikke have lov at færdes frit i det danske samfund. Udlændinge, der har fået tildelt statsborgerskab og efterfølgende får en ubetinget frihedsstraf, skal frakendes deres danske statsborgerskab ved dom og udvises.

Læs mere her

Det viser tallene

I 2018 udgjorde indvandrere og efterkommere 44,3 % af samtlige fængselsindsatte. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. Andelen inkluderer også udlændinge, som ikke har tilknytning til Danmark.

Kilde: Kriminalforsorgen, ‘Etnicitet og Statsborgerskab 2018′