FB39 RestriktionerAviser

Vi skal værne om ytringsfriheden

Ytringsfriheden er afgørende for et velfungerende demokrati, og den skal beskyttes. Medierne skal ikke underlægges censur eller restriktioner af hensyn til muslimer eller andre. Kun gennem en fri presse og en levende debat, hvor det er det gode argument, der sejrer, kan folkestyret blomstre.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Vores nationale værdifællesskab bygger på frihed, ligeværd, demokrati og retsstat. Det er værdier, der alle er i opposition til islam. Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækkes de værdier, der gør os danske, og den kraft, der holder os sammen. I et frit samfund forbyder man ikke tanker tro, holdninger og meninger. Men det skal sikres, at islam ingen indflydelse har i det danske samfund.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at 39 % af ikke-vestlige efterkommere ønsker at indføre restriktioner med aviser for at beskytte folks religion. For danskere er det tilsvarende tal 13 %.

Kilde: Berlingske, 2019