FB36 IndvandrereKontanthjælp 1

Alt for mange med ikke-vestlig baggrund er på kontanthjælp

Personer med ikke-vestlig baggrund er stærkt overrepræsenterede i antallet af folk på kontanthjælp. Det ødelægger sammenhængskraften og den borgerlige solidaritet, når udlændinge kommer til Danmark og lever på offentlig forsørgelse.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension. De udlændinge, der bor i Danmark, når Nye Borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får to år til enten at skabe sig et arbejde eller finde et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag, kan de ikke være i Danmark.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at i 2017 havde 34 % af samtlige kontanthjælpsmodtagere i Danmark ikke-vestlig baggrund. Tallene viser således, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er kraftigt overrepræsenterede blandt folk på kontanthjælp. I 2017 udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere godt 8 % af befolkningen.

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening