Et rigere og friere Danmark

Vi ønsker et samfund med respekt for mennesker, der med initiativ og ansvar skaber vækst og velstand i vores samfund.

Bedre rammer for iværksættere og virksomhedsdrift skaber man ved at forenkle reglerne, sænke skatter og afgifter og fjerne konkurrenceforvridende tilskudsordninger.

Et samfund, hvor flere er på offentlig forsørgelse og ansat i det offentlig, end der arbejder i den private sektor, er skævt. Vi vil skabe en bedre balance. Flere skal arbejde i den private sektor og færre skal være på offentlig forsørgelse.

Mere frihed og ansvar til danskerne

Vi mener, at pengene ligger bedst i danskernes lommer. Vi vil derfor begrænse antallet af opgaver, som det offentlige skal løse, og reducere det offentlige forbrug, omfordelingen og bureaukratiet. Det vil mindske skattetrykket og skabe økonomisk frihed for den enkelte familie til selv at vælge, hvordan tilværelsen skal indrettes.

De offentlige udgifter skal tilpasses et lavere og mere rimeligt skattetryk. Udgifterne skal tilpasses indtægterne og ikke omvendt.

Iværksættere skal kunne vækste

Vi skal skabe bedre rammer for de nystartede virksomheder. Det er i de nye virksomheder, at innovationen foregår, og det er her, de nye arbejdspladser kommer til.

Likviditet er en mangelvare i nystartede virksomheder. De rammer vil vi gøre bedre ved at sænke udbytte- og avancebeskatning samt forbedre mulighederne for at fremskrive underskud.

Skatter og afgifter skal ned

De lettelser, der skaber mest vækst og velstand for vores samfund, skal prioriteres først. I takt med, at vores politik gennemføres og det offentlige forbrug sænkes og byrden af overførselsindkomster til indvandrere forsvinder, vil vi lette skatter og afgifter:

Topskatten skal væk. Det er en ren misundelsesskat, der hæmmer vækst og velstand.

Registreringsafgiften skal væk. Det er den afgift, der skader arbejdsudbuddet mest

Selskabsskatten skal væk. Overskud i virksomheder skal først beskattes, når det trækkes ud.

Arveafgiften skal væk. Det vil gavne virksomheders likviditet og sikre vækst i forbindelse med generationsskifte

Punktafgifter skal væk. Afgifter på øl, vin, spiritus, chokolade og andre forbrugsvarer skader dansk detailhandel og koster arbejdspladser.

Energiafgifter skal væk. Afgifter på olie, el og gas rammer hårdest i bunden af lønskalaen. Energi bør koste, det den koster.