En stærkere familie

Nye Borgerlige ønsker en familiepolitik, der sætter børnenes trivsel og forældrenes frihed først. Nye Borgerlige vil gerne være med til at understøtte, at forældre kan bruge mere tid på at koncentrere sig om deres børn, når de er mindst og mest sårbare. Derfor foreslår Nye Borgerlige at gøre det muligt for familierne at passe deres børn hjemme, når de er i vuggestuealderen.

9.000 kroner mindre i skat

Nye Borgerlige foreslår at give et beskæftigelsesfradrag, hvis fradragsværdi ikke overstiger 109.200 kroner om året. Hvis en mor eller far ønsker at passe barnet hjemme, får ægtefællen eller samleveren en skatterabat på op til 109.200 kroner om året. Udspillet giver altså op til 9.100 kroner om måneden efter skat – plus den egenbetaling, familierne sparer på vuggestuepladsen.

Fleksibel for familiens behov

Nye Borgerliges ordning er mere fleksibel, mere generøs og bedre for økonomien end de nuværende ordninger. Derudover er ordningen landsdækkende og ikke afhængig af kommunen, den enkelte familie bor i.

Lavere skat, lavere offentligt forbrug, større frihed

Nye Borgerliges udspil er et fint borgerligt kinder-æg, der giver familierne mulighed for at passe deres børn hjemme, letter skattetrykket og sænker det offentlige forbrug, uden nogen stilles værre. Det er god, borgerlig politik. Ingen tvinges til at gå på ordningen. Forældre kan sagtens fortsat vælge vuggestue/dagpleje til ens barn, hvis det er det, de ønsker.

Fakta
  • Velfærdsstaten og det høje skattetryk ensretter familielivet og umuliggør en hverdag, der er skræddersyet den enkelte familie.
  • Det nuværende skattetryk gør, at almindelige familier har svært ved at leve af én indkomst. Forældrene er derfor tvunget til at sende deres børn i institution, så begge forældre kan være på arbejdsmarkedet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor dette forslag?

Nye Borgerlige ønsker at familier skal have langt større fleksibilitet i hverdagen. Hvis man for eksempel ønsker at bruge mere tid med sit barn i de første, vigtige år eller føler at ens barn endnu ikke er klar til vuggestuen, skal der være bedre mulighed for at vælge et alternativ – hjemmepasning, en privat aftale, eller noget tredje. Det skal man som familie selv kunne bestemme.

Hvordan vil I sikre den mulighed?

Det gør vi ved at tilbyde et beskæftigelsesfradrag med en fradragsværdi på op til 109.200 kr. årligt til de familier, der ikke vælger at bruge de offentlige tilbud, og hvor den hjemmegående ikke er på offentlig overførselsindkomst (fx SU, førtidspension, kontanthjælp, dagpenge, mv.). Både enlige og par vil derfor kunne få gavn af forslaget.

Hvem kommer forslaget til at gælde?

Alle forældre med børn i alderen 6-35 måneder, som:

  • Har en lønindkomst
  • Ønsker at fravælge offentlige pasningstilbud
Hvor meget kan jeg få?

Fradragets og dermed skatterabattens størrelse er afhængig af, hvor meget du betaler i skat af din lønindkomst. Du vil kunne få op til 109.200 kr. årligt, men det forudsætter, at du betaler mindst 109.200 i indkomstskat. Betaler du eksempelvis kun 80.000 kr. i indkomstskat af lønindkomst, vil fradragsværdien være 80.000 kr.

Tager I så ikke utilstrækkelig hensyn til folk med lave indkomster og enlige forsørgere?

Ingen stilles værre ved vores forslag. Man vil stadig kunne benytte de offentlige tilbud, også når man er på overførselsindkomst. Vores forslag er en ekstra mulighed for dem, der arbejder og som betaler en høj skat, fordi de arbejder.

Betyder det, at enlige forsørgere ikke kan få noget ud af dette?

En enlig forsørger kan sagtens få gavn forslaget, så længe de er i arbejde og ikke sender barnet i et offentligt dagtilbud. Det kunne fx være, ved at man aftaler noget privatpasning med bedsteforældrene eller en anden. Det mener vi at alle forældre skal have mulighed for at bestemme selv.

Er dette ikke noget, som en masse udlændinge kommer til at udnytte?

Dem, som får noget ud af dette forslag, er folk der betaler skat af arbejdsindkomst. Man kan altså ikke få noget ud af forslaget, hvis man arbejder sort eller er på overførselsindkomst. Jo mere du betaler i skat, des mere kan du få ud af forslaget – også hvis man er udlænding. Det sikrer at de udlændinge, der får ydelsen i Danmark, allerede forsørger sig selv.

Hvem skal betale?

Et forsigtigt bud siger, at for hver 10.000 børn, der passes hjemme med dette forslag vil de offentlige finanser svækkes med 1 milliarder kroner. Det hul foreslår vi lukket med lavere erhvervsstøtte, hvor det offentlige ydede direkte og indirekte støtte for godt 30 milliarder kroner i 2019.