For nyligt blev det offentliggjort, at faktatjekkerprogrammet ‘Detektor’ og diverse kulturprogrammer lukker, ligesom ‘Deadline’ og ‘Orientering’ kraftigt beskæres.

I stedet vil DR for fremtiden i højere grad fokusere på indkøbte, udenlandske og bredt populære biograffilm.

Kulturministeriets seneste public service-kontrakt med DR, skriver formidling af vores kristne kulturarv entydigt ud af DR’s formål – og man må derfor efterhånden spørge sig selv, om ikke den sidste snert af eksistensberettigelse for et skatteyderfinansieret, dansk medie må være forsvundet som dug for solen.

Hvad der ellers var DR’s eneste eksistensberettigelse – nemlig kvalitetspræget formidling af dansk identitet, kultur, historie & samfund til både børn og voksne – forsvinder gradvist og overtages i stedet af seerhungrende ambitioner og plat, fordummende – desværre ofte også ekstremt politiserende indhold.

Alt dette til trods for, at DR i aftalen får tilført over 100 millioner kroner ekstra af skatteydernes penge, der ideelt burde være blevet i borgernes lommer – eller som minimum, burde have været brugt på kvalitetsorienteret kulturel formidling.

For år tilbage talte man om ‘de røde lejesvende’. En ikke helt upræcis beskrivelse af munkemarxisternes bevidste bestræbelser på at inficere kultur- og uddannelsesinstitutioner i 70’erne.

Med slagordet ‘den lange vej gennem institutionerne’ satte man en kurs, hvor målet var magt – og strategien var ideologiens tiltagende fodfæste i samfundets mest vitale dannelsesinstitutioner.

En succesfuld strategi, der har efterladt dybe spor i alle vores klassiske dannelsesinstitutioner – lige fra folkeskolen til de højere læreanstalter.

Stadig i dag er folkeskolen dybt venstreorienteret, vores universiteter inficeres til stadighed af marxistiske idéer – ligesom vores mediedækning her til lands er grundigt funderet på venstreorienterede præmisser – og med venstreorienterede dagsordener for øje.

Det er ikke min påstand, at der eksisterer en hemmelig sammensværgelse mellem statsradiofonien og den danske venstrefløj.

Men har vi et problem med venstredrejet journalistik og ekstrem tendentiøs nyhedsdækning i det danske medielandskab – fordi langt hovedparten af danske journalister befinder sig solidt plantet på den danske venstrefløj i deres politiske sympatier?

Så afgjort.

Ifølge flere opgørelser gennem årene stemmer et massivt flertal af både journalister og journaliststuderende på partier til venstre for den politiske midte.

Med andre ord, journalister er overordnet set ræverøde og radikale.

Det betyder noget i forhold til, hvilke historier der tages op, dækkes mest intensivt, og hvordan dækningen af dem vinkles.

Selv såkaldt borgerlige medier drives langt hen ad vejen på venstreorienterede præmisser, fordi de ansatte journalister, som følge af deres politiske ståsted er proaktive i forhold til at finde, vinkle og identificere problematikker, der særligt optager venstreorienterede.

For DR’s vedkommende er der ikke blot tale om en venstreorienteret skævhed. Men en tung dyne af ideologisk forudfattethed til fordel for en snæver minoritet af Danmarks yderste venstrefløj.

For dine penge. 3,7 mia. kroner om året. Det er, hvad skatteyderne betaler til driften af Danmarks Radio.

Der er flere statslønnede journalister på DR end på de seks største dagblade tilsammen. DR dominerer både økonomisk og journalistisk mediebilledet i Danmark.

Det er ikke sundt for et levende demokrati, at staten har en venstreorienteret medie-mastodont, med en altoverskyggende position over for de medier, som skal holde øje med staten på borgernes vegne.

DR er som statsejet institution en forældet konstruktion, der bør afvikles eller sælges hurtigst muligt.

DR kan fortsætte som en abonnementsbetalt virksomhed, så medier i Danmark kan konkurrere ærligt og frit på både pris og indhold.

Nye Borgerlige foreslår, at der afsættes penge på finansloven til en public-service pulje.

En public-service pulje skal bevilge penge til:

  • At sikre kulturarven i form af DR’s arkiver
  • At producere medieindhold af national, kulturel værdi, som ikke kan produceres kommercielt

De medievirksomheder, som modtager støtte fra public-service puljen, skal forpligtes til, at gøre de støttede produktioner gratis tilgængelige for alle danskere.

Det er på tide at lukke DR – og sikre kulturarven.