16.04.2020 Domstolene er et af de steder, hvor arbejdspuklen har ophobet sig som følge af Corona. I over en måned har Danmarks Domstole kørt et nødberedskab, der har udsat en række væsentlige sager. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke har forsøgt at holde domstolene åbne.

Defor arbejder jeg for en genåbning af domstolene.

Når domstolene er lukkede, lider retssikkerheden og retsfølelsen. Ventetiden kan medføre, at vidner glemmer, forhold ændrer sig, og det kan sågar betyde en indirekte lempelse af de i forvejen milde straffe. Det er en fuldstændig uholdbar situation.

Forhandlinger om domstole

I aften skal jeg til et virtuelt forhandlingsmøde med statsministeren om genåbningen. Jeg formoder, at der er bred enighed om at åbne en række liberale erhverv såsom frisører, fysioterapeuter etc. Jeg har derudover et ønske om, at vi får genåbnet domstolene og normaliseret retsvæsenet hurtigst muligt.

Retssystemet er en kritisk funktion i et demokratisk samfund. Man kan ikke have et demokratisk samfund med opretholdelse af retssikkerhed og retsfølelse, hvis ikke man har et velfungerende retssystem.

Ifølge direktøren for Domstolsstyrelsen er det uundgåeligt, at der vil ske en sagsophobning som følge af Corona, og at situationen ikke kan undgå at påvirke sagsbehandlingstiderne.

Allerede inden Corona var sagsbehandlingstiderne alt for høje, fordi domstolene er pressede på ressourcer. Eksempelvis tager det cirka 6-8 måneder for en civil retssag at have første retsmøde i Københavns Byret. Tallene for civile ankesager om økonomiske spørgsmål er cirka 13 måneder, civile ankesager om forældreansvar tager cirka 4,5 måneder, og straffeankesager med bevisbedømmelse tager cirka et halvt år.

Det er voldsomt belastende at have en retssag hængende over hovedet, og det følger af straffeloven, at det ved straffastsættelse i almindelighed skal indgå som en formildende omstændighed, hvis straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid.

Domstole skal være del af genåbning

Det betyder lempelser af de i forvejen milde straffe. Tilbage står danskerne med en følelse af et grundlæggende svigt. Det er helt uacceptabelt.

Derfor ser jeg frem til genåbningsforhandlingerne med regeringen. Jeg lover at kæmpe for, at domstolene genoptager arbejdet hurtigst muligt, så vi får normaliseret retsvæsenet – til gavn for danskernes retssikkerhed og retsfølelse.

Kærlig hilsen

Pernille Vermund