Den socialdemokratiske regering vil forbyde butikker at forære kunderne en plastikpose og vil hæve afgifterne på plastikposer med 200 millioner kroner om året.

Det er en dårlig idé at øge afgifter. Højere afgifter gør danskerne fattigere, og det hjælper ikke mod forureningen med plast i havene.

Det er en endnu dårligere idé, at politikere blander sig i, hvordan erhvervsdrivende prissætter varer for at øge deres forretning. Det svækker borgernes frihed til at handle med hinanden, hæmmer konkurrencen og sætter unødvendige hegn om den fri næring. Det gør danskerne fattigere i stedet for rigere.

  • Det er fornuftigt at genanvende plastik.
  • Det er fornuftigt at have en god og effektiv affaldsindsamling og –håndtering.
  • Det er fornuftigt at brænde plastik og udfase deponering
  • Det er sund fornuft at forske i og udvikle bedre og mere miljøvenlige produkter.

Men det er ufornuftigt at lave lovgivning baseret på følelser frem for fakta. Det bliver miljøet ikke bedre af. Det koster bare penge og gør alle fattigere.

Fakta

Ti floder er ansvarlige for op imod 90 procent af alt det plastikaffald, som ender i verdenshavene. Otte af disse floder ligger i Asien, mens to ligger i Afrika.

Danskerne smider ikke plastikposer i naturen. De bliver brændt på kraftvarmeværker. EU-Kommissionen fastslog i undersøgelse i 2011, at plastikposer i naturen ikke er miljøproblem i Danmark.

Plastikposer er et bedre valg end stofposer i forhold til CO2-belastning. Stofposer skal bruges 131 gange, før de overhaler plastikposer, men stofposer bruges i gennemsnit kun 51 gange, viser et engelsk studie.

Miljøstyrelsen udgav sidste år en rapport, som fortæller, at man skal bruge en stofpose hver dag i 19 år, før den generelt er et bedre miljø-valg end plastikposen.

Plastikbæreposer udgør kun 1,5% procent af det samlede plastforbrug i Danmark. Alligevel mener politikerne, at det hjælper til at reducere plastforbruget ved at pålægge bæreposer en dobbelt afgift. Selvom afgiften vil reducere forbruget af plastposer en smule, vil miljøeffekten være så lille, at den ikke kan måles.

Artikel om plastik fra floderne:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/skal-vi-redde-havene-fra-plastik-er-disse-10-floder-et-godt-sted-at-starte

Den videnskabelige artikel om plastik fra floderne:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.7b02368

EU-Kommissionens rapport:
https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf

Det engelske studie: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf

Miljøstyrelsens rapport:
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf

Faktabasen

I Nye Borgerlige baserer vi vores politik på viden og erfaring. Vi siger tingene, som de er – også når fakta går imod den politiske korrekthed og den fremherskende mening. Til det formål har vi oprettet Faktafabrikken.

Mangler du fakta? Så tilmeld dig Faktabasens nyhedsbrev.