Regeringen og dens støttepartier har sat en målsætning om en reduktion af den danske CO2 udledning på 70 % i 2030. Den forbereder en klimalov, som vil indeholde dette reduktionskrav. Indtil videre har LA, Konservative og Dansk Folkeparti tilsluttet sig målet. Venstre har endnu ikke meldt deres stillingtagen ud.

Nye Borgerlige støtter ikke reduktionsmålet på 70 %. Vi støtter heller ikke en kommende klimalov. Da vi står ret alene med dette synspunkt, vil jeg gerne forklare her, hvorfor vi mener, som vi gør.

Vi støtter ikke et reduktionsmål på 70 % af to grunde.

For det første er 70 % en langt større reduktion end de lande, som vi konkurrerer med, har lovet at gennemføre. Det er derfor uundgåeligt, at det vil skade Danmarks eksport og indtjening.

Samtidig er Danmarks udledning kun på ca. 0.1 % af verdens samlede udledning. Selv om vi stoppede al udledning i Danmark i morgen, ville det ingen effekt på klimaet have overhovedet.

Danmark skal ikke ”gå foran” med større reduktionsmål end andre lande. Det kan eksempelvis nævnes, at i Parisaftalen er målsætningen for Kina (som er verdens største udleder), at de blot skal stoppe med at øge deres udledning i 2030. Det hænger overhovedet ikke sammen, når Kinas samlede udledninger siden 1990 er firedoblet.

Udover at det kommer til at gøre os fattigere, fører det også til det, som kaldes lækage. Hvis vi eksempelvis reducerer vores landbrugsproduktion i Danmark, enten fordi det besluttes politisk, eller fordi det bliver for vanskeligt for danske landmænd at konkurrere, betyder det ikke at produktionen forsvinder. Efterspørgslen er der jo stadig. Varerne vil blot blive produceret i et andet land.

Da danske landmænd er blandt de mest effektive i verden, vil det med stor sandsynlighed blive produceret med større CO2-udledning til følge. Resultatet er derfor, at den samlede CO2-udledning bliver større og Danmark bliver fattigere.

SE OGSÅ: Snyder Enhedslisten på CO2-vægten?

Begrebet lækage er vigtigt at have sig for øje. Selv hvis målsætningen på 70 % reduktion blev gennemført (med store omkostninger til følge), ville det ikke betyde at den samlede udledning ville blive reduceret nær så meget.

De 70 % er bare et tal på et stykke papir. Det er ikke muligt at vide, hvad den teknologiske udvikling vil være, og det vil under alle omstændigheder være den, som vil afgøre størrelsen af reduktionen.

Nye Borgerlige støtter heller ikke en klimalov, som den der lægges op til. Vi kan ikke støtte en lov, som sætter en målsætning, men som ikke angiver, hvordan målet skal nås, eller hvad det vil komme til at koste.

Så er det blot varm luft. Det gælder uafhængigt af, hvad målsætningen er. Vi kan ikke skrive under på en blankocheck. Nye Borgerlige vil forholde sig konstruktivt, når det kommer til konkrete tiltag. Hvis tiltag giver mening, vil vi tilslutte os dem, men vi vil vurdere dem enkeltvis.

Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme. Problemerne skal behandles rationelt, baseret på videnskabelighed og dokumenterbare effekter.

At sætte den økonomiske vækst i stå, er den helt forkerte måde at gribe problemet an på. Kun et velstående land i økonomisk fremgang vil have råd til de nye og renere teknologier. At forsøge at løse problemet ved at sænke væksten er ikke vejen frem.

Ved at fremme fortsat økonomisk vækst, vil der være midler til at udvikle nye og bedre teknologier, som kan løse problemet på rentabel vis. Danmark har som en højteknologisk land også sin rolle at spille her, og det vil være skadeligt, hvis Danmarks økonomiske vækst hæmmes, som følge af kortsigtede og virkningsløse urealistisk reduktionsmål.

For der findes kun en måde at opnå en global reduktion i CO2-udledningen på, og det er gennem udvikling af rentabel teknologi. Det er muligt at Danmark og dele af EU vil gå med til at sænke deres levestandard, men det får vi aldrig overtalt eksempelvis kineserne eller inderne til.

Denne verdens fattige ønsker højere levestandard, og det er et helt rimeligt ønske. CO2-udledningen kan derfor ikke sænkes på verdensplan gennem ”sparevejen”. Det kan kun ske gennem teknologisk udvikling.

Derfor nytter det ikke noget, at Danmark skyder sig selv i foden med urealistiske mål, som ingen effekt vil have.

Du kan læse mere om Nye Borgerliges klimapolitik her: KLIMAPOLITIK

Peter Seier Christensen, klimaordfører
Nye Borgerlige