På Peter Seiers blogindlæg på mail

Regeringen fremlægger nu klimaloven, hvor Danmark juridisk skal forpligte sig til en 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030.

For mindre end et år siden gik mange af partierne ind for en lavere målsætning:

  • Dansk Folkeparti gik ind for 40 %
  • Venstre for 50 %
  • Konservative for 55-60 %
  • Socialdemokratiet for 60 %
  • Radikale Venstre for 60 %

Hvad er der sket siden da?

Ansvarligheden overbord

Vel ikke andet end at partierne smider al ansvarlighed overbord for at løbe efter folkestemningen i håb om flere stemmer.

Radikale Venstre mente eksempelvis for et år siden, at 70 % var urealistisk. Nu vil de vælte regeringen, hvis den ikke inden grundlovsdag kan sikre flertal bag en politisk aftale med konkrete initiativer, der sikrer, at målet om 70 procents CO2-reduktion bliver nået senest i 2030.

Men klimaloven vil ingen indflydelse have for den globale udledning. Danmarks udledning er ca. 0,1 % af verdens samlede udledning, så om Danmark sænker udledningen med 40 %, 70 % eller sågar 100 % vil være helt uden betydning.

Det ved de partier, som tilslutter sig loven. Det ved Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Hvorfor så lave en klimalov? Det fremgår af lovforslagets $ 1 stk 3:

”Danmark [skal] være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden.”

Altså ren symbolpolitik som kommer til at koste Danmark en formue, og som kommer til at blive voldsomt indgribende i danskernes hverdag.

Ih, hvor vi gungrer, sagde musen til elefanten, da de gik over en træbro.

Danske politikere har af og til en helt urealistisk forestilling om Danmarks betydning. Der er da ingen, der vil interessere sig det mindste for en dansk klimalov. Bortset fra EU måske, som har en ligeså urealistisk vurdering af egen betydning.

Tror de virkelig, at eksempelvis Kina, der er verdens største udleder, vil lade sig påvirke af en dansk klimalov? Hvis de overhovedet bemærker den, vil de højst ryste på hovedet og få sig et billigt grin over, at Danmark skyder sig selv i foden ved dermed at give en konkurrencefordel til Kina.

Kinas ”bidrag” til Parisaftalen er, at Kina vil holde op med at øge sin udledning i 2030. Danmarks bidrag var en 40 % reduktion.

Det mener Folketingets flertal skal øges til 70 %, selvom vi ingen forpligtelse har til det. Det er så dumt, useriøst og uansvarligt, at man næsten ikke kan tro det. Og de blå partier er tilmed gået med til det, bortset fra Nye Borgerlige og LA.

Jeg lover, at Nye Borgerlige vil fortsætte med at tale fakta og fornuft på dette område. Der må jo være ét ansvarligt parti, som holder hovedet koldt, når alle andre tilsyneladende har tabt deres.

Venlig hilsen
Peter Seier Christensen, klimaordfører

På Peter Seiers blogindlæg på mail