Vi skal passe på hinanden – både økonomisk og menneskeligt

Vi står i en alvorlig sundhedskrise, der også har udviklet sig til en økonomisk krise. Corona-virussen påvirker os alle.

Regering og Folketing har gennemført vidtgående og indgribende tiltag for at bremse smittespredningen. Forretninger og virksomheder lukkes. Børnene sendes hjem fra skole og daginstitution. Vi må ikke mødes, som vi plejer, og på landets plejehjem sidder de ældre isoleret uden kontakt til deres pårørende.

Som et ærkeborgerligt menneske river det i mig, når myndighederne får for stor magt over os, men vi befinder os i en helt særlig situation, og derfor er indgrebene er nødvendige. For hvis vi ikke gør det, vil virussen sprede sig hurtigere, belaste sundhedsvæsenet, og endnu flere danskere vil dø.

Og det varmer mig, når jeg ser, hvordan danskerne i stigende grad tager ansvar for hinanden – også mere end vi plejer at gøre.

Det giver mig en tro på, at vi som folk – på trods af tragedierne – kan komme styrket ud af krisen. Den tillid, vi har til hinanden, og den borgerlige solidaritet, der er mellem danskerne, hjælper os i denne tid.

Det nationale værdifællesskab viser i disse uger sin styrke. Vi danskere kan overkomme så meget mere, når vi står sammen, i stedet for at stå hver for sig.

Hjælp til de selvstændige og freelancere

Staten og Folketinget har udstedt en masse påbud for at begrænse smitten.

Det koster især det private erhvervsliv, de privatansatte lønmodtagere, de selvstændige, freelancere og mange andre dyrt.

De skal ikke efterlades på perronen uden hjælp. Derfor har vi støttet at give lønkompensation til de virksomheder, der beholder deres medarbejdere frem for at fyre dem.

Vi gik til forhandlinger med regeringen i sidste uge for at skaffe virksomheder, der er blevet pålagt at lukke, 100% kompensation for deres faste udgifter. Derudover havde vi et ønske om, at freelancere, musikere og kunstnere også skulle omfattes af kompensationen for tabt indtjening.

Begge dele fik vi med i den endelige aftale. Jeg selv og Lars Boje Mathiesen, som deltog i forhandlingerne, var begge selvstændige erhvervsdrivende, indtil vi blev valgt til Folketinget i sommer, og vi kender vilkårene for selvstændige.

Udbetal de indefrosne feriepenge nu

For at undgå at alt går i stå og for at give de klemte familier nogle penge på lommen, har vi flere gange foreslået regeringen, at staten udbetaler de 75 milliarder kroner af danskernes feriepenge, som politikerne har indefrosset.

Det er danskernes egne penge, som de selv har tjent, og som familierne har brug for at få nu – ikke når de går på pension. Det er penge, der kan være med til at sikre, at flere kan beholde deres job gennem krisen.

Staten kan udbetale pengene med det samme, og virksomhederne kan så indbetale dem efterhånden, som likviditeten i virksomheden er til det.

Jeg har ikke fået noget tilsagn fra regeringen endnu, men jeg håber, at forslaget modnes allerede i den kommende uge, så det kan blive til virkelighed.

Kærlig hilsen
Pernille